ZUS nie ułatwia przedsiębiorcom skorzystania z abolicji składkowej

Dodano: 06.10.2014

Do tej pory ok. 100 tys. przedsiębiorców podjęło starania dążące do skorzystania z abolicji składkowej. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społeczny nie jest tak skuteczny w rozpatrywaniu wniosków i do tej pory udało się to zrobić jedynie w przypadku jednej czwartej wniosków.

Od stycznia 2013 roku każda osoba prowadząca działalność pozarolniczą, która ma długi względem ZUS-u może starać się o ich umorzenie. Pozwala na to ustawa w zakresie tej kwestii, która zaczęła obowiązywać od 9 listopada 2012 r.

Jednak procedura, jaką muszą przejść przedsiębiorcy ubiegający się o umorzenie składek nie jest prosta i może zniechęcić nawet najwytrwalszych. Po dostarczeniu wniosku abolicyjnego ZUS wydaje decyzję ustalającą warunki umorzenia. Kluczowym jest obowiązek uregulowania należności, których nie można umorzyć. Zobowiązanie to dotyczy składek odprowadzonych za pracownika oraz te, które przedsiębiorca odprowadza na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.

ZUS nie ujawnia jednak wartości tej części uzasadniając to stwierdzeniem, że nie ma takiego obowiązku. W konsekwencji przedsiębiorcy muszą ponownie wystąpić do ZUS z zapytaniem o kwotę, jaką muszą uiścić.

Rzecznik prasowy ZUS, Jacek Dziekan wyjaśnia, że na wczesnym etapie całej procedury nie ma możliwości podania tej kwoty, ponieważ po wydaniu decyzji może ona ulec zmianie np. w wyniku nieopłacenia bieżących składek. Przytacza też art. 10 kodeksu postępowania cywilnego, wskazujący, że organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia. To, według Jacka Dziekana, mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorca w sposób nieprawidłowy interpretowałby, że podstawę umorzenia stanowi spłata jedynie wskazanej kwoty, chociaż mogłaby się ona zwiększyć o odsetki.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *