Zmiany w ustawie deregulacyjnej nie przewidują uprawnień dla inżynierów do projektowania obiektów w miastach

Dodano: 15.07.2014

Ustawa deregulacyjna zakładała, że już nie tylko architekci, ale również inżynierowie będą uprawnieni, aby sporządzać projekty niedużych budynków na terenach miejskich. Jak się jednak okazuje resort infrastruktury i rozwoju ma inny plan.

Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) większość rozwiązań, które znalazły się w projekcie rozporządzenia w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie kłóci się z ustawą deregulacyjną.

Okazuje się, że oddany w zeszłym tygodniu do konsultacji projekt w znacznym stopniu różni się od tego, który był przedstawiany posłom w trakcie procedowania ustawy regulacyjnej. Zrezygnowano bowiem z dotychczas proponowanych regulacji i na ich miejsce zamieszczono inne. Chodzi m.in. o zapisy w zakresie sposobu egzaminowania kandydatów. Obecnie liczba pytań egzaminacyjnych zależna jest od poziomu uprawnień, o które stara się kandydat. Według projektu każdy będzie musiał udzielić odpowiedzi na 90 pytań, a poprawną odpowiedź wytypować spośród czterech, a nie jak dotąd trzech opcji. Egzamin ma też wyglądać inaczej pod kątem merytorycznym.

PIIB wyraził obawę, że do następnej sesji egzaminacyjnej nie uda się przystosować obecnej bazy pytań do nowych standardów. To może z kolei być podstawą do składania wysokiej liczby odwołań w przypadkach niezdania.

Kolejną kwestią poddawaną w wątpliwość jest zapis dotyczący inżynierskich uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, które w zawężonym zakresie uprawniały do projektowania obiektu o kubaturze do 1 tys. m sześc. Wyłącznie na terenie gospodarstwa rolnego lub leśnego. W pierwotnej wersji deregulacji deklarowano rezygnację z tego ograniczenia.

W opinii Andrzeja Rocha Dobruckiego, szefa PIIB obecny sposób zawężenia uprawnień jest niesprawiedliwy i krzywdzący dla inżynierów budownictwa. Projekt będący podstawą inwestycji na obszarach wiejskich może być równie dobrze wykonywany na terenach miasta. Warunki techniczne nie różnicują projektów ze względu na teren, na którym mają być realizowane – dodaje Dobrucki.

Zaznacza też, że jest to niezgodne z ideą deregulacji. Nie zostanie bowiem poszerzony krąg osób posiadających uprawnienia do projektowania budynków.

Te same względy spowodowały, że izba zażądała dokładnego wskazania w regulacjach, kto jest uprawniony do przygotowywania projektów zagospodarowania terenu lub działki.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie dało odpowiedzi, dlaczego projekt został zmieniony w tak dużym zakresie.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *