Zmiana cennika lub regulaminu usług telekomunikacyjnych daje pewne uprawnienia konsumentom. Ale nie zawsze

Dodano: 26.09.2014

Operatorzy telekomunikacyjni wysyłają do swoich klientów informację o zmianach w regulaminie świadczenia usług. Pozwalają one na wypowiedzenie kontraktu bez konieczności zwrotu ulgi promocyjnej. Prawo polskie nie zezwala na takie praktyki.

Wraz ze zmianami w regulaminie lub cenniku usług telekomunikacyjnych abonent nabywa określone uprawnienia. Jak to wygląda w przypadku zmian wprowadzonych przez regulatorów tego rynku, czyli UKE, UOKiK i MAiC? Na to pytanie odpowiedzieli eksperci z Federacji Konsumentów.

Niektórzy konsumenci, którzy ostatnio otrzymali od swojego operatora wiadomość o wprowadzeniu zmian w dotychczasowym regulaminie ucieszyli się z tego powodu. Pozwala to bowiem na wypowiedzenie kontraktu bez obowiązku zwrotu ulgi promocyjnej. Abonenci korzystają z tej możliwości zmuszając operatów do zaoferowania korzystniejszych warunków lub zmieniając usługodawcę.

Federacja Konsumentów wyjaśnia, że informacja, którą w ostatnim czasie otrzymują klienci wynika z wejścia w życie nowych ogólnych przepisów prawa, czyli rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Zmienił się m.in. sposób odpowiedzi na reklamację oraz konieczność wyjaśnienia wyłącznie negatywnie rozpatrzonej reklamacji.

Dlaczego zatem w tym przypadku nie można zerwać umowy z operatorem bez konieczności płacenia kary?

Agnieszka Popławska, prawnik Federacji Konsumentów tłumaczy, że jeżeli klauzula jest niezgodna z prawem i na skutek działania UKE lub UOKiK została wykreślona lub poprawiona, to w tym momencie naruszenie prawa nie ma miejsca. Jeżeli nie, to wówczas konsument nie może rozwiązać umowy. Abonent, który w tym czasie podejmie decyzję o zerwaniu umowy, będzie musiał uiścić karę widniejącą w zawartym kontrakcie.

Popławska wyjaśnia, że podobnie jest w zmianie przepisów. Uchwalenie poprawek do ustawy przez Sejm nie ma na celu pozwolenia konsumentowi na uniknięcie kary umownej i zachowania np. nowego smartfona. W takich sytuacjach niektóre regulacje zmieniane są na korzyść firmy, a nie konsumenta i odwrotnie.

Joanna Walerowicy

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *