Zielona energia w Polsce

Dodano: 31.07.2014

W 1991 roku przy mającej powstać Elektrowni Wodnej w Żarnowcu postawiono pierwszy w Polsce wiatrak. Dzisiaj elektrownia już jest, a wiatraków mamy prawie 900.

Do końca czerwca bieżącego roku powstało 890 farm wiatrowych. Mimo to nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce i tak należy do jednych z najniższych w Europie.

W ubiegłym roku energia wytworzona dzięki wiatrowi, zarówno z farm lądowych, jak i morskich stanowiła ponad 13 proc. ogółu wytworzonej w naszym kraju energii. Łącznie elektrownie wiatrowe wytworzyły w 2013 roku 5,822 tys. GWh energii i były źródłem ponad połowy energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych. Porównując, ilość energii wytworzonej przy użyciu węgla kamiennego sięgnęła wtedy 84,566 GWh , zaś produkcja energii z wykorzystaniem węgla brunatnego to 56,959 tys. GWh. To obrazuje, jak wielka przepaść dzieli w Polsce energię zieloną od energii tradycyjnej.

W porównaniu z tradycyjnymi źródłami pozyskiwania energii, elektrownie wiatrowe mają o wiele większą dynamikę wzrostu. Widać to w danych przedstawiających roczny wzrost produkcji energii. W przypadku węgla kamiennego wyniósł 1 proc., a wiatraki wyprodukowały jej ponad 50 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Największa liczba farm wiatrowych znajduje się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Aktualnie jest tam ponad 25 proc. wszystkich wiatraków w Polsce. Na drugim i trzecim miejscu plasują się województwa łódzkie i wielkopolskie. Tym co jest jednak najistotniejsze jest nie liczba wiatraków, ale wytwarzana przez nie moc. W tym zestawieniu na pierwszym miejscu jest województwo zachodniopomorskie.

A co w przypadku, gdy chcielibyśmy wytwarzać energię za pomocą wiatraka, aby zaspokajać nasze domowy potrzeby? Ile kosztuje takie urządzenie?

Takie przydomowe wiatraki to koszt rzędu kilkudziesięciu złotych. Z kolei mosiężne turbiny działające w przemysłowych instalacjach wiatrowych wiąże się już ze znacznie większym nakładem kosztów. Jak napisano w raporcie Ernst&Young „Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce” średnie nakłady inwestycyjne na postawienie farmy wiatrowej na lądzie wyniosły ok. 6,6 mln zł za 1MW mocy zainstalowanej. Najwięcej kosztów, bo aż ok. 74 proc. wiąże się z zakupem i instalacją wieży oraz turbiny.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *