Wypełniane zeznań podatkowych będzie musiała być ewidencjonowana w kasie rejestrującej

Dodano: 22.09.2014

Podmioty zajmujące się rozliczaniem podatkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, od następnego roku będą musiały ewidencjonować obroty. Są to m.in. biura rachunkowe.

A to wszystko z powodu mającego wejść w życie od 2015 r. nowego rozporządzenia w zakresie zwolnień z konieczności prowadzenia ewidencji z użyciem kas rejestrujących. Aktualnie projekt jest na etapie przygotowania i ma regulować obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kas wszystkich czynności związanych z doradztwem podatkowym, niezależnie od tego, jaki podmiot je realizuje. Oznacza to, że każde biuro rachunkowe, które rozlicza swojego klienta niebędącego przedsiębiorcą (np. artystę), a także każda osoba, która zarabia dodatkowo robiąc to, będzie musiała nabyć kasę rejestrującą.

Plany resortu finansów mogą jednak natknąć się na trudności w postaci nieścisłych, jak uważają eksperci, zapisów projektu. Obowiązek ewidencjonowania w kasie, niezależnie od poziomu osiąganych obrotów, będzie dotyczył również m.in. usług prawnych (w zakresie doradztwa podatkowego), za wyjątkiem czynności świadczonych przez notariuszy ujętych we wpisie do repertorium A i P.

W przygotowanym przez Krajową Radę Doradców Podatkowych piśmie konsultacyjnym wskazano, iż fraza „w zakresie doradztwa podatkowego” może przyczynić się do tego, że obowiązek używania kas bez limitu ominie osoby wykonujące czynności z zakresu doradztwa podatkowego bez koniecznych uprawnień. W sierpniu bowiem nastąpiła deregulacja zawodu, zgodnie z którą tylko część czynności doradztwa jest dozwolona dla adwokatów i doradców podatkowych. Chodzi tu m.in. o poradnictwo i wydawanie opinii oraz wyjaśnień odnośnie zobowiązań podatkowych i celnych, a także reprezentowanie przed sądami administracyjnymi. Pozostałe czynności wskazane w ustawie tj. wypełnianie deklaracji i dokonywanie rozliczeń podatkowych, może wykonywać każdy podmiot lub osoba nieposiadająca żadnych uprawnień. Zdaniem KRDP, aby projektowy przepis objął każdego z nich obowiązkiem używania kas bez limitu trzeba objąć nie usługi doradztwa podatkowego, lecz czynności doradztwa podatkowego.

Resort finansów wziął pod uwagę zastrzeżenia KRDP i analizuje je. Jednocześnie wyjaśnia też, że podstawowym zamiarem jest objęcie obowiązkiem stosowania kas w tym aspekcie wszystkich bez wyjątku. Aktualnie projekt jest na etapie konsultacji.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *