Wybór między ratami równymi i malejącymi

Dodano: 17.09.2014

Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, należy uwzględnić sposób jego spłaty. Banki oferujące kredyty proponują spłatę w formie rat równych lub malejących. Na które się zdecydować?

3

Jaka jest podstawowa różnicą pomiędzy ratami równymi, a malejącymi? Wiąże się ona z ich wysokością – na początku okresu spłaty raty równe są niższe, a raty malejące są wyższe. Różnica pomiędzy nimi wynika z proporcji pomiędzy częścią kapitałową i odsetkami uwzględnionymi w racie. Część kapitałowa obejmuje pożyczoną sumę, a odsetki to koszt zaciągniętego kredytu.

Specyfika rat równych

Raty równe zwane uśrednionymi cieszą się największym powodzeniem wśród kredytobiorców. Przez cały okres spłacania kredytu, przy stałym oprocentowaniu  pozostają one na takim samym poziomie. Kapitałowa część raty rośnie systematycznie w miarę upływu okresu spłaty zobowiązanie, a miesięczne odsetki maleją. Odsetki w ratach są obliczane od kwoty kredytu pozostającej do spłaty, a kapitał doliczany w taki sposób, by wypłacana miesięczna rata była zawsze stała. W początkowym okresie spłaty zobowiązania większą część raty stanowią w większości odsetki, a mniejszą sam kapitał. Po koniec spłacania kredytu, raty obejmują przede wszystkim kapitał. Raty równe zmieniają się w sytuacji, kiedy spłata kredytu oparta jest na oprocentowaniu zmiennym, które zależy od stawek referencyjnych.

Specyfika rat malejących

Raty malejące zwane także rat kapitałowych charakteryzują się tym, że przez cały okres spłacania zobowiązania część raty kapitałowej jest stała. Łączna rata kredytu obliczana jest poprzez podzielenie kwoty zobowiązania przez liczbę rat i dodanie odsetek. W pierwszych miesiącach spłaty raty będą najwyższe, a z upływem czasu będą się systematycznie zmniejszać. W długim okresie, saldo do spłaty i odsetki są coraz mniejsze. Warto jednak pamiętać, że decydując się na raty malejące, rozpoczyna się spłacać kredyt od o wiele większych kwot, niż gdybyśmy mogli płacić decydując się na raty równe.

Porównanie

Największe różnice w porównaniu rat równych i malejących widać w przypadku długoterminowych kredytów opiewających na duże kwoty. Wybierając raty malejące okazuje się, że łączna suma wszystkich odsetek, jakie trafią do banku w całym okresie będzie niższa, niż w przypadku rat równych. Przy ratach malejących kapitał jest spłacany szybciej, dlatego odsetki w każdym kolejnym miesiącu będą naliczane od coraz mniejszych kwot. Dla osób o wysokiej zdolności kredytowej i tych, którzy chcieliby spłacić kredyt przed terminem, lepsze okażą się raty malejące. Są one bardziej korzystne pod względem całkowitej kwoty, którą należy uregulować. Im krótszy okres kredytowania, tym różnice pomiędzy ratami równymi a malejącymi są coraz mniejsze.

Raty równe gwarantują niezmienność wysokości poszczególnych rat i są niższe (w pierwszym okresie) od rat malejących. Dzięki nim, łatwiej jest zaplanować przyszłe podatki. Raty równe okazują się korzystniejsze dla osób z niższą zdolnością kredytową i dla tych, którzy nie chcą zbytnio obciążać swojego domowego budżetu.

Artykuł przygotowany przez firmę Direct.Money.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *