Wszystko o umowie licencyjnej

Dodano: 26.05.2014

Podpisywanie umów licencyjnych to coraz częstsze zjawisko. Pozwala ona licencjodawcom chronić, ale także rozbudować swoją markę i rozszerzać działalność na inne rynki zbytu. Udzielenie licencji pozwala też podreperować budżet przedsiębiorstwa, dzięki dochodom powstałym z upoważnienia do wykorzystywania znaku. Co dokładnie stanowi przedmiot umowy licencyjnej?

Podmiot posiadający prawa do określonego znaku towarowego może udzielić innemu podmiotowi upoważnienia do stosowania tego znaku w oparciu o tzw. umowę licencyjną. Musi ona zostać sporządzona na piśmie i koniecznie zawierać sprecyzowanie przedmiotu licencji, a także wskazanie stron podpisujących ją i sposobu oraz zakresu korzystania ze znaku towarowego. W dodatku, licencjobiorca w umowie musi zobowiązać się do uiszczenia określonej kwoty za udzielenie licencji tzw. opłaty licencyjnej. W kontrakcie musi znaleźć się też wskazanie czasu trwania umowy.

Strony zawierające umowę licencyjną mogą ustalić między sobą zakres korzystania z licencji, która może być limitowana lub całkowita. Licencja może być też wyłączna, czyli pozwalająca na korzystanie z jej przedmiotu z wyłączeniem innych podmiotów oraz licencja niewyłączna, co do której istnieje możliwość sublicencji.

Najczęściej przy podpisywaniu umowy licencyjnej licencjobiorca zobowiązany jest wnieść opłatę licencyjną na rzecz licencjodawcy. Strony w umowie ustalają system tych opłat i od ich decyzji zależy, w jakiej formie będą te opłaty wpływały do kasy jednej ze stron. Co więcej, na wniosek zainteresowanego istnieje możliwość wpisania licencji do Rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *