W przyszłym roku zapłacimy wyższy podatek od nieruchomości

Dodano: 14.08.2014

Minister Finansów ogłosił, że w przyszłym roku maksymalne stawki podatku od gruntów i budynków mieszkalnych będą minimalnie wyższe niż w bieżącym. Podatnicy będą musieli odprowadzać nieco wyższe kwoty do fiskusa.

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w przyszłym roku wzrosną o 0,4 proc. w zestawieniu ze stawkami obecnymi. O tyle właśnie wzrosły ceny towarów i usług w pierwszej połowie 2014 r., a to jest wskaźnik, na podstawie którego poddawane są waloryzacji stawki maksymalne m.in. podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej, targowej i uzdrowiskowej i podatku od psa. Minister Finansów przeliczył więc i zaakceptował podwyższone stawki maksymalne, tym samym podpisane zostało obwieszczenie dotyczące maksymalnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2015 r.

Obwieszczenie reguluje, że przeciętne stawki maksymalne za grunty firmowe i mieszkalne, a także domy i lokale mieszkalne wzrosną o 1 grosz. O tyle samo wzrosną stawki opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

Za wolnostojące garaże i pomieszczenia, na które właściciel posiada akt własności od mieszkania, trzeba będzie uiścić o 4 grosze więcej za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Trochę większe podwyżki dotyczą przedsiębiorców. Stawka maksymalna podatku za 1 metr kwadratowy powierzchni w budynkach firmowych podniesie się bowiem o 10 groszy.

Warto jednak wiedzieć, że stawki ujęte w obwieszczeniu to górny pułap, który stanowi wyznacznik dla rad gmin i miast. W praktyce to one decydują o wysokości stawek, jakie będą obowiązywały w kolejnym roku na ich obszarze. Niski wskaźnik wzrostu inflacji nie powinien jednak zachęcać gmin do podnoszenia stawek maksymalnych, zwłaszcza, że większość z nich ustanowiła stawki, które już są na maksymalnym poziomie.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *