Utrata ryczałtu jest możliwa w każdym momencie

Dodano: 03.06.2014

Osoba rozliczająca się metodą ryczałtową w chwili wyświadczenia usługi aktualnemu lub byłemu pracodawcy lub usługi, która widnieje w katalogu działalności wykluczonych przy ryczałcie, automatycznie przejdzie na opodatkowanie skalą.

Przejście na opodatkowanie skalą wiąże się z utratą mniejszej stawki ryczałtowej i konieczność płacenia podatku na poziomie 18 lub 32 proc. Dodatkowo, jeśli podatnik utraci prawo do ryczałtu w trakcie roku, będzie miał obowiązek rozliczyć się z fiskusem na dwóch osobnych egzemplarzach PIT – 28 i PIT-36.

Podatnik zaczynający własny biznes może wybrać opodatkowanie ryczałtem, pod warunkiem, że w ramach prowadzonej działalności nie będzie świadczył tych samych czynności, które realizował w ramach stosunku pracy wobec swojego obecnego lub byłego pracodawcy. Chodzi tu zarówno o rok, w którym osoba zaczęła prowadzenie firmy, jak i rok poprzedzający. Dlatego, jeżeli ryczałtowiec wystawi obecnemu lub byłemu pracodawcy fakturę niejako od razu traci prawo do ryczałtu w chwili uzyskania przychodu z takiej transakcji.

Podobnie dzieje się w sytuacji uzyskania przez podatnika przychodu z działalności, która wyklucza możliwość korzystania z opodatkowania ryczałtem. Takie usługi zostały uściślone w katalogu znajdującym się w załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Są to m.in. usługi ubezpieczeniowe, finansowe, tłumaczeniowe, rozrywkowe, kulturalne i reklamowe.

Utrata prawa do ryczałtu w rezultacie dwóch powyższych działań nie wymaga korekty rozliczenia przychodów. Zmiana stawki podatku wraz ze zmianą prowadzonych ewidencji i ksiąg zaczyna obowiązywać od dnia uzyskania przychodu.

Przewyższenie limitu wysokości uzyskiwanych przychodów (150 000 euro) określonego dla ryczałtu, skutkuje utratą prawa do opodatkowania tą formą nie w roku bieżącym, ale wraz z początkiem kolejnego. Przekładać się to będzie na brak możliwości korzystania z ryczałtu od 2015 roku.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *