Ustna umowa o pracę też jest wiążąca

Dodano: 09.09.2014

Według przepisów Kodeksu pracy umowa o pracę powinna zostać zawarta w formie pisemnej, jednak niedotrzymanie tego wymagania nie wyklucza jej ważności. Jakie prawa ma pracownik w sytuacji, gdy nie doszło do zawarcia umowy na piśmie i czy pracodawca wypłaci mu wynagrodzenie, jeśli zostanie zwolniony?

Przepisy prawa pracy nie określają dokładnie, jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy na piśmie. Oznacza to, że brak formy pisemnej nie jest zagrożone sankcją nieważności.

Zatem zgodne oświadczenie woli stron nawiązujących stosunek pracy może być złożone w formie pisemnej oraz dorozumiane. Kluczowe znaczenie dla uznania, że pomiędzy stronami doszło do nawiązania stosunku pracy będzie miał w takiej sytuacji fakt dopuszczenia osoby do pracy i wypłacanie mu za to przez pracodawcę pensji. Jeżeli nie doszło do takich działań, żadna ze stron nie będzie podmiotem praw i obowiązków, które z tego wynikają.

W przypadku, gdy osoba została zatrudniona na okres próbny bez podpisania kontraktu i realizowała obowiązki służbowe przez dwa tygodnie, po czym pracodawca zrezygnował ze współpracy i nie zapłacił należnego jej wynagrodzenia, pracownik może walczyć o odzyskanie należnych jej pieniędzy wchodząc na drogę sądową. Fakt, że nie było pisemnej umowy nie oznacza, bowiem, że nie ma on takich samych praw, jak reszta pracowników. O zawarciu umowy o pracę świadczy sam fakt dopuszczenia pracownika do pracy.

Mimo to, co do zasady umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, tak więc pracodawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez zatrudnionego potwierdzić mu na piśmie postanowienia dotyczące warunków, rodzaju oraz stron umowy. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z naruszeniem praw pracownika i stanowi wykroczenie przeciwko nim.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *