Ustawa abolicyjna wymaga wniesienia poprawek

Dodano: 04.06.2014

Zdaniem niektórych przedstawicieli rządu ustawa abolicyjna jest niekompletna i posiada rażące uchybienia. Chodzi tu o brak objęcia ustawą osób, które w okresie, gdy były na emeryturze bądź rencie miały firmę. Jest to naruszenie zasady równości wobec prawa.

Ustawa abolicyjna dotyczy osób, które między 1 stycznia 1999 r. a 28 lutego 2009 r. prowadziły działalność gospodarczą i z tego tytułu miały obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i które mogą skutecznie domagać się umorzenia nieuregulowanych w tym okresie składek. Widniejąca w Konstytucji RP zasada równości wobec prawa zakłada, że abolicja składkowa powinna obejmować wszystkie osoby, które miały firmę w wyznaczonym okresie. Jednak okazuje się, że ponad rok od wejścia ustawy w życie, ten wymóg w dalszym ciągu nie został spełniony.

Ustawa abolicyjna nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących w tym okresie działalność gospodarczą i będących w tym samym czasie emerytami lub rencistami. Mieli oni bowiem obowiązek odprowadzania tylko składki zdrowotnej. Według ustawy abolicyjnej umorzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne jest możliwe przy jednoczesnym umorzeniu zaległych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

W przypadku prowadzącej działalność gospodarczą osoby, która otrzymuje emeryturę lub rentę nie jest możliwe umorzenie zaległych składek na ubezpieczenie emerytalne, ponieważ nie ma obowiązku opłacania tych składek, co w rezultacie oznacza, że nie można umorzyć też składek uiszczanych na ubezpieczenie zdrowotne. Takie niedopatrzenie stanowi, zatem poważny błąd legislacyjny.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *