Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Dodano: 29.05.2014

Polskie prawo przewiduje rozwiązanie dla właścicieli, których nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Rozwiązanie to przybiera formę tzw. służebności drogi koniecznej. W jakich sytuacjach ustanowienie takiej służebności może być dokonane?

Instytucja służebności bazuje na relacji pomiędzy tzw. nieruchomością władnącą, której właściciel korzysta ze służebności i nieruchomością obciążoną, której właściciel godzi się na taką służebność.

Rodzaj służebności przyjmującej postać służebności drogi koniecznej ustanawiany jest w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie posiada dojścia do drogi publicznej. Droga dojazdowa do nieruchomości ustanawiana jest zawsze na wniosek zainteresowanego i prowadzi przez posiadłości sąsiednie. Ustanowienie tej służebności następuje za wynagrodzeniem. Co ważne, droga musi być przeprowadzona z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej, oraz ze zminimalizowanym obciążeniem gruntów, przez które droga ta prowadzi.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustanowieniu służebności koniecznej stanowi postępowanie nieprocesowe. Przekłada się to na konieczność złożenia wniosku do właściwego ze względu na położenie nieruchomości sądu rejonowego przez właściciela nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej.

Pisząc wniosek o ustanowienie służebności trzeba pamiętać, aby uwzględnić w nim wszystkie podmioty, które obejmować będzie postępowanie. Jednocześnie mając na uwadze to, iż służebność drogi koniecznej ustanawiana jest za opłatą we wniosku warto zawrzeć jej proponowaną kwotę.

Możliwe jest ustanowienie służebności koniecznej na podstawie porozumienia stron. Wówczas wkroczenie na drogę sądową jest zbędne.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *