Ubezpieczyciele wprowadzają nowe rodzaje polis

Dodano: 05.04.2016

Nowe produkty ubezpieczeniowe są szansą dla zakładów ubezpieczeń. Choć wciąż wielu Polaków ubezpiecza się tylko, gdy jest to obowiązkowe, to także na naszym rynku rośnie świadomość nowych zagrożeń i konieczności zabezpieczenia się przed nimi. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje m.in. możliwość ubezpieczenia firmy od ataku hakerskiego lub transakcji kupna–sprzedaży nieruchomości.

Ubezpieczenie cyber to nowość na polskim rynku, produkt, który przychodzi do nas z Zachodu, gdzie pojawia się coraz więcej szkód z tytułu cyberataków – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Dominik Stachiewicz, członek zarządu Donorii. –Ryzyko związane z utratą danych, z atakiem hakerskim jest coraz większe. Przedsiębiorcy i menadżerowie powinni być świadomi, że powinni zabezpieczać swoją działalność nie tylko od zagrożeń fizycznych, jak pożar, zalanie czy powódź, lecz także od nowych zewnętrznych czynników ryzyka, czyli właśnie tych związanych z atakami hakerskimi czy działaniami wewnątrz organizacji.

Jak podkreśla, na polskim rynku podobne ubezpieczenia oferuje już siedmiu ubezpieczycieli, podczas gdy jeszcze rok temu takie oferty miało w swoim portfolio tylko dwóch. Jak przekonuje członek zarządu Donorii, do końca roku liczba ta zapewne się zwiększy.

Nowością na rynku ubezpieczeniowym są polisy, które towarzyszą transakcjom na rynku real estate.

Ze względu na wzmożony ruch na tym rynku, czyli coraz większą liczbę transakcji przejęcia nieruchomości bądź spółek celowych, występują dwa rodzaje ubezpieczeń – mówi członek zarządu Donorii. – Pierwsze ubezpieczenie to tzw. title, czyli tytuł prawny do gruntu bądź nieruchomości. To ubezpieczenie pokrywa wszelkie potencjalne roszczenia wynikające z wady prawnej związanej z nieruchomością bądź z gruntem, na którym nieruchomość stoi.

Najczęściej ubezpieczenie takie jest zawierane na wypadek roszczeń poprzednich właścicieli, np. o zwrot gruntu, który należał do ich rodziny przed wojną. Ubezpieczyć można także transakcję dokonywaną poza Polską. Drugi rodzaj ubezpieczeń związanych z rynkiem nieruchomości wiąże się z ubezpieczeniem ryzyka samej transakcji (warranty and indemnity).

Jak podkreśla Stachiewicz, na rynku widać też tendencję do zwiększania sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

Szczególnie wśród grup zawodowych takich jak architekci i prawnicy, czyli osób, które wykonują czynności zawodowe, widzimy wzrost zainteresowania polisami o coraz większych sumach gwarancyjnych. Podyktowane jest to po pierwsze tym, że same kontrakty są podpisywane na coraz większe wartości – zauważa Dominik Stachiewicz. – Po drugie tym, że polskie podmioty coraz częściej startują w przetargach zagranicznych i je wygrywają bądź podpisują umowy z podmiotami zagranicznymi, gdzie wymogi są wyższe.

W 2015 roku składki od ubezpieczeń OC niebędących polisami komunikacyjnymi wyniosły 2 mld zł i były wyższa o 4,8 proc. niż w 2014 roku. Cały rynek ubezpieczeń majątkowych bez komunikacyjnych odnotował składki w wysokości 13,7 mld zł, co było wynikiem o 5,7 proc. wyższym niż rok wcześniej. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie składki ogółem, można zauważyć ich niewielki spadek – o 0,23 proc. do 54,8 mld zł.

Stachiewicz dodaje, że na polskim rynku coraz silniejszy staje się kanał affinity.

Tego typu ubezpieczenia są sprzedawane w sposób masowy. Pamiętajmy, że na tym rynku zaczynają działalność już coraz mocniej dwa silne podmioty, które też należy obserwować. Pierwszym jest PKO Bank Polski, który założył własne towarzystwo ubezpieczeniowe, a drugim jest Poczta Polska, która również ma swojego własnego ubezpieczyciela. Myślę, że warto się przyglądać tym dwóm podmiotom i obserwować, jak będą realizowały sprzedaż wśród swoich klientów w grupie – zwraca uwagę Stachiewicz.

Affinity to ubezpieczenia kupowanych w sklepach produktów, np. sprzętu RTV, komputera czy smartfona. Nazwa oznacza pokrewieństwo i wzięła się z bliskiej współpracy ubezpieczycieli i sieci detalicznych przy oferowaniu tego typu polis. Od 1 kwietnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące m.in. właśnie tej grupy produktów, czyli wszystkich ubezpieczeń grupowych (część zapisów ustawy o ubezpieczeniach weszła już w życie 1 stycznia). Nakazują one informowanie ubezpieczonego o warunkach ubezpieczenia przed objęciem go polisą, co do tej pory nie było ani obowiązkiem, ani powszechną praktyką, chyba że ubezpieczony sam o to wystąpił.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *