Trzeba odróżnić reklamację od gwarancji konsumenckiej

Dodano: 23.09.2014

Często z powodu niewiedzy z zakresu ustawowych regulacji konsumenci nie dochodzą swoich praw, które zyskują w związku z nabyciem danej rzeczy. Wykorzystują to sprzedawcy, którzy celowo określają krótsze terminy gwarancji.

Na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego lub gwarancji przyznanej przez gwaranta, konsument w przypadku stwierdzenia, iż zakupiony przez niego towar jest niezgodny z umową może złożyć reklamację, żądając przywrócenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez jego: zamianę, naprawę, obniżenie ceny lub zwrócenie pieniędzy.

Od decyzji konsumenta zależy, jakiego wyboru z zakresu uprawnień dokona. Reklamację, której podstawę stanowi ustawa należy zgłosić sprzedawcy. Wszystko co należy zrobić, to pójść do niego z paragonem lub innym rachunkiem stwierdzającym sprzedaż.

Aby dochodzić swoich praw na podstawie gwarancji konsument musi mieć niezbędny dokument gwarancyjny, na którym musza znajdować się określone w ustawie dane.

W sytuacji, gdy gwarantem jest sprzedawca, konsument może ustnie powiadomić, z której podstawy reklamacyjnej ma zamiar skorzystać.

Istotną kwestią jest czas, w którym konsument może dochodzić swoich praw. Według ustawy, przy „gwarancji konsumenckiej” konsument ma 2 lata na dochodzenie swoich roszczeń. Z kolei długość gwarancji zależy od sprzedawcy. Ustawa bowiem nie narzuca ani minimalnego, ani maksymalnego czasu ochrony, ponieważ gwarant może go ustalać we własnym zakresie.

Konsumenci często nie są świadomi dwoistości reklamacji. Dlatego też, bez sprzeciwu akceptują terminy określone przez handlowców i nie dochodzą swoich praw, gdy stwierdzą wadę kupionego towaru po ich upływie. Często dokument gwarancyjny dołączony do paragonu określa paromiesięczny termin gwarancji i nie mieści informacji o tym, że reklamacja ustawowa jest wciąż wiążąca. W ten sposób konsumenci są wprowadzani w błąd i pozostają pewni, że utracili już swoje prawa.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *