Szykują się duże zmiany w administracji podatkowej

Dodano: 05.09.2014

Ministerstwo Finansów zamierza wzmocnić skuteczność administracji podatkowej i usprawnić pobór podatków. Taki skutek ma zapewnić nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych, którą kilka dni temu przyjął rząd.

Główny cel jest taki, aby skonsolidować niektóre zadania wykonywane przez izby i urzędy skarbowe na szczeblu województw. Dotyczy to w szczególności obsługi finansowej i kadrowej, a także zarządzania inwestycjami, remontami, przetargami, finansami i obsługi informatycznej.

W rezultacie konkretna izba i podległe jej urzędy skarbowe funkcjonujące na obszarze województwa będą przeistoczone w jedną jednostkę budżetową, której kierownikiem będzie naczelnik izby skarbowej, a pracodawcą urzędników w niej zatrudnionych – izba skarbowa.

Ulepszony ma także zostać system pomocy dla podatników w odpowiednim wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych, poprzez m.in. kształcenie, jak poprawnie wypełniać druki i formularze podatkowe.

Wdrożone usprawnienia nie będą wpływały na ograniczenie liczby urzędów skarbowych. Zmianie nie ulegnie też struktura organów podatkowych. Wciąż będzie I instancja – urzędy skarbowe i II instancja – izby skarbowe.

Nowelizacja zakłada również zmiany w przepisach o Służbie Celnej. One także mają wesprzeć skuteczniejszą obsługę podatników. Dotyczy to wprowadzenia jednego okienka specjalnie dla przedsiębiorców załatwiających sprawy podatkowe, celne oraz inne związane z należnościami ściąganymi przez celników. W założeniach MF jest wyznaczenie dyrektora jednej izby celnej, która obsługuje takie rozliczenia. Obecnie robią to dyrektorzy 16 izb.

Po centralizacji podatnicy będą mogli wpłacać podatki na rachunek bankowy jednej izby celnej. Oprócz tego, także jeden szef będzie zajmował się wypłatą zwrotów należności i ściąganiem zaległych podatków.

Większość zmian ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *