Straty w zeznaniu podatkowym mogą doprowadzić do kontroli fiskusa

Dodano: 24.09.2014

Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że działalność gospodarcza zacznie przynosić straty. Przepisy podatkowe zezwalają na wykazywanie i rozliczanie tej straty przez podatnika, jednak takie działanie może też ściągnąć na niego uwagę kontroli skarbowej.

Zachwiania na rynku, zmiana inwestora, strata kontrahentów, ale także decyzja o wzięciu pożyczki czy samochodu w leasing mogą spowodować, że sytuacja finansowa firmy ulegnie pogorszeniu a biznes zacznie przynosić straty. Jest to normalna konsekwencja podjętego w działalności ryzyka i dlatego przedsiębiorca może wykazywać i rozliczać straty w deklaracji podatkowej. Im dłużej jednak jest to bilans minusowy, tym większe prawdopodobieństwo, że zainteresuje się nim urząd skarbowy.

Według regulacji ustawy o PIT dochód ze źródła przychodów stanowi nadwyżka kwoty przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku. Jeżeli koszty są wyższe od przychodów – różnica jest stratą. W zeznaniu podatkowym o wartość straty można zmniejszyć dochód uzyskany w kolejnych następujących po sobie pięciu latach, w każdym roku o maksymalnie 50 proc. wartości straty.

Istnieje prawdopodobieństwo, że firma, która przez dłuższy czas wykazuje straty znajdzie się w kręgu podejrzeń fiskusa. Według ordynacji podatkowej, jeżeli przedsiębiorca wykazał stratę urząd skarbowy może wszcząć postępowanie podatkowe, a także ustalić na nowo wartość straty w drodze decyzji. Dotyczy to tych, którzy wcale nie złożyli deklaracji, wykazali w niej stratę lub wykazali ją z nieprawidłową kwotą. Na podstawie Krajowego Planu Dyscypliny Podatkowej na 2014 r. urzędy skarbowe podczas kontroli podatkowej skupiać się mają przede wszystkim na podatnikach wykazujących wysokie przychody, a zarazem niski dochód lub straty z tytułu działalności gospodarczej oraz podatników rozliczających straty z zeszłych lat. Innymi słowy sprawdzana ma być rzetelność składanych podstaw opodatkowania.

Fiskus musi powiadomić przedsiębiorcę o decyzji przeprowadzenia kontroli podatkowej na 7 do 30 dni przed jej rozpoczęciem. Wszczęcie jej 7. dni od terminu dostarczenia zawiadomienia potrzebuje zgody podatnika. Jednak, z wydaniem decyzji określającej stratę fiskus może czekać tak długo, jak długo możliwe jest weryfikowanie kontrolowanej deklaracji wykazującej stratę za dany rok. W tym wypadku bowiem standardowy pięcioletni okres przedawnienia zobowiązania podatkowego nie obowiązuje.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *