Sprzedaż akcji a podatek

Dodano: 02.04.2013

Kupno i sprzedaż akcji to dzisiaj bardzo popularny sposób zarabiania pieniędzy w dość krótkim czasie. Kiedy jednak mówić należy o konieczności opłacenia podatku z tytułu sprzedaży akcji?

Jest to przede wszystkim sytuacja, w której cena akcji sprzedawanej jest wyższa od ceny akcji kupowanej. Mowa wówczas o zysku czyli także o uzyskaniu przychodu.

W przypadku wzbogacenia związanego ze sprzedażą akcji podatnika obowiązuje 19% opodatkowanie. I procent ten należy odliczyć od ogólnej kwoty przychodu.

Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy akcje są sprzedawane systematycznie, wówczas należy odprowadzić podatek za każdym razem i w tej samej wysokości.

Za moment uzyskania przychodu związanego ze zbyciem akcji uważa się dzień, w którym sprzedawca uzyskał zapłatę. Oznacza to, że chwila otrzymania zapłaty jest chwilą wzbogacenia się, osiągnięcia zysku ze sprzedaży.

Za przychód uważa się kwotę uzyskaną ze sprzedaży, do którego dodaje się także koszty maklerskie, kupno papierów wartościowych bez pośredników, pokrycie odsetek i dodatkowych opłat oraz kredytów na zakup akcji.

Prawidłowe rozliczenie podatkowe następuje po upływie roku podatkowego, tzn. że od chwili sprzedaży akcji do momentu rozliczenia upływa cały rok.

PIT-38 służy do właściwego odliczenia podatku za kupno papierów wartościowych i formularz ten powinien zostać przekazany do właściwej instytucji w terminie do 30 kwietnia każdego roku rozliczeniowego.

Natomiast PIT-8C wypełniać powinni ci, którzy podczas kupna akcji korzystali z pomocy jakiegokolwiek biura maklerskiego. Nie można zapominać o uwzględnieniu wszystkich kosztów manipulacyjnych, nawet tych, o których maklerzy nie wiedzą.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *