Skutki podatkowe zawieszenia działalności

Dodano: 03.04.2013

W dzisiejszych czasach chyba każdego przedsiębiorcę dotyka kryzys, ma kłopoty z terminowymi płatnościami, na koniec miesiąca okazuje się, że jest więcej rozchodów niż przychodów. Nie ulega wątpliwości, że w krytycznych chwilach ocala się firmę, angażuje wszystkie oszczędności, pożycza, byle tylko nie dopuścić do upadłości przedsiębiorstwa. Trzeba jednak świadomego myślenia i racjonalnej oceny sytuacji. Wypada rozważyć wstrzymanie działalności, nie można natomiast zapomnieć o skutkach, jakie przynosi taka decyzja.

W chwili, gdy przedsiębiorstw korzysta z podatku liniowego przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym, wszystkie maszyny, materiały, zasoby i dobra, które nie są eksploatowane nie zostaną objęte amortyzacją (spieniężenie dóbr materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu firmy). Do opisanej reguły trzeba się stosować w kolejnym miesiącu po zamieszeniu przedsiębiorstwa. Amortyzacja jest dokonywania na dzień zawieszenia i możliwego wznowienia działania firmy.

Ważne jest to, że z chwilą zawieszenia działalności nie będzie naliczany podatek z tytułu uzyskiwanego przychodu. Nie należy zapominać, że gdy firma będzie funkcjonowała na przykład tylko przez jeden lub dwa dni musi bezwzględnie wywiązać się ze zobowiązań podatkowych. Całkiem inaczej jest w przypadku spółek, ponieważ nie muszą one opłacać podatku. Ale taki wyjątek jest możliwy tylko wówczas, gdy wspólnicy maksymalnie do siedmiu dni po doniesieniu informacji o zawieszeniu działalności wypełnią jeszcze jeden dokument mówiący o czasie, na jaki owa firma będzie zawieszona.

Przedsiębiorcy, których sytuacja zmusiła do zawieszenia zmuszeni są do rozliczania rocznego zeznania podatkowego w dokładnie takim samym terminie jak dotychczas. Zmuszeni są, aby uwzględnić wszystkie dochody jakie otrzymywali w roku ubiegłym omijając czas, w którym działalność była zawieszona. Są jednak wydarzenia, kiedy podatek liniowy od niektórych zysków będzie rozliczany co miesiąc. Wystarczy wówczas oddać podatek z tej okazji w pierwszym miesiącu lub kwartale po wznowieniu funkcjonowania firmy. Nie można zapomnieć, że księga przychodów i rozchodów musi być prowadzona zgodnie z prawdą nawet wtedy, gdy działalność jest zawieszona.

Wszyscy przedsiębiorcy mają wybór. Może rozliczać się na podstawie karty podatkowej, która w bardzo uproszczony sposób nalicza podatek zgodny z branżą w jakiej działa dana firma. Jeśli natomiast uzna, że zawieszenie jest ostatecznością, wtedy zmuszony jest do opłacenia 1/30 kwoty zysku w ciągu miesiąca za cały okres zawieszenia. Bez względu na wszystko obowiązuje przymus wypełniania wszystkich przepisowych deklaracji podatkowych oraz terminowe ich dostarczanie.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *