Sąsiad zbyt głośnio hałasuje? Zwróć się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dodano: 04.08.2014

Sąsiad notorycznie przeszkadza Ci hałasując? Bar z naprzeciwka gra głośną muzykę? Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji może Ci pomóc Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Hałas jest jednym z czynników uciążliwych dla człowieka. Kwestia ta została uregulowana w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wytwarzanych przez materiały budowlane, sprzęt i elementy wyposażenia w miejscach, w których znajdują się ludzie. W skrajnych przypadkach hałas może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych w postaci skoków ciśnienia, zakłócenia snu, a nawet utraty słuchu.

Ze względu na środowisko, w jakim występuje, można dokonać podziału na: przemysłowy, komunalny i komunikacyjny. Hałas przemysłowy usankcjonowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy, komunikacyjny – Inspekcję Ochrony Środowiska. Z kolei nad stosownym poziomem hałasu w naszych domach czuwa sanepid.

Co zrobić, gdy sąsiad nadużywa naszej cierpliwości i systematycznie wytwarza hałas, który wychodzi poza dopuszczalne normy? W takim wypadku możemy złożyć wniosek lub skargę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Można to zrobić w następujący sposób:

– wniosek lub skargę wnieść w formie pisemnej, jednak jest to także możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefaksu, lub ustnie,

– wniosek lub skarga wniesiona ustnie musi zostać zaprotokołowana, a na protokole musi być podpis wnoszącego oraz akceptującego zgłoszenie,

– na skardze lub wniosku musi znajdować się imię i nazwisko (nazwa) i adres wnoszącego,

PIS musi rozpatrzyć wniosek lub skargę bez przesadnej zwłoki i ma na to nie więcej niż miesiąc, a w przypadku sprawy bardzo skomplikowanej – nie dłużej niż w ciągu dwóch miesięcy.

Najpierw skarga zostaje rozpatrzona przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Następnie może zostać dokonany pomiar poziomu natężenia hałasu. Jeżeli normy zostaną naruszone PIS wydaje decyzję administracyjną zobowiązującą do obniżenia poziomu hałasu pod groźbą kary.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *