Sankcji i kar pieniężnych nie można włączyć w koszty podatkowe

Dodano: 08.07.2014

Wartości grzywny za zaległą spłatę podatku lub mandatu drogowego przedsiębiorca nie może wliczyć do kosztów uzyskania przychodów i dzięki temu zmniejszyć wysokość należnego organom podatkowym podatku.

Opłaty sanacyjne nałożone na przedsiębiorcę nie mogą zostać włączone do kosztów podatkowych. Odnosi się to do kar i grzywien, a także opłat za złamanie przepisów BHP, ale również koszty egzekucyjne narosłe z nieuregulowanych rachunków z kontrahentami po stronie zadłużonego.

W katalogu kosztów, które nie zaliczają się do kosztów podatkowych widnieją kary pieniężne i grzywny orzeczone w postępowaniu karnym, karnym administracyjnym, skarbowym i w sprawach wykroczenia oraz odsetki od tych kar i grzywien.

Na podstawie przepisów ustawy o PIT kosztów uzyskania przychodów nie stanowią także opłaty, kary i odszkodowania, a także odsetki od tych opłat z tytułu:

– łamania przepisów w zakresie ochrony środowiska,

– niewypełniania nakazów organów kontroli i nadzoru odnoszących się do uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (uchybienia te mogą przybrać postać niekupieniu odpowiedniego obuwia ochronnego dla pracowników).

Za koszty podatkowe nie uznaje się także kosztów postępowania egzekucyjnego powstałych w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań posiadających charakter zarówno cywilnoprawny jak i publicznoprawny. Dodatkowo kosztami firmowymi nie będą też: koszty egzekucji powstałe w wyniku wyegzekwowania od dłużnika nieuregulowanych zobowiązań – koszty egzekucji komorniczej niezapłaconych umów z klientami, koszty egzekucji sądowej czy koszty wynagrodzenia firmy windykacyjnej.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *