Ryczałt na przejazdy komunikacją miejscową w podróży służbowej

Dodano: 30.09.2014

Ryczałt na dojazdy miejscowe podczas podróży służbowej stanowi 20 proc. wysokości diety. Jest on szacowany za każdą dobę podróży służbowej, ale wyłącznie w przypadku, gdy delegowany pracownik ponosi koszty dojazdów transportem komunikacji miejscowej.

20 proc. kwoty diety wynosi aktualnie 6 zł. Ryczałt na przejazdy środkami komunikacji miejscowej nie jest przyznawany zatrudnionemu automatycznie tylko na podstawie liczby rozpoczętych dób podróży służbowej. Prawo do ryczałtu przysługuje w oparciu o udokumentowane kwity poruszania się pojazdami miejskimi, np. biletów, rachunków, paragonów.

W wielu miastach przyznawany ryczałt w wysokości 6 zł nie starczy na opłacenie dwóch przejazdów, czyli zakup dwóch biletów. Faktycznie, więc nie jest to kwota, która wyrówna pracownikowi dokonany wydatek. W sytuacji, gdy pracodawca nie podważa tego, że zatrudniony musiał zapłacić za przejazdy kwotę przekraczającą wartość ryczałtu, to trzeba uznać, że musi oddać pracownikowi nadwyżkę kosztów. Zasadą w takich przypadkach powinno być określenie pomiędzy stronami kwoty wydatków przed podróżą służbową lub kontaktowanie się pracownika z zatrudniającym przed ich dokonaniem. W określonych wypadkach zatrudniający może uznać wydatki, o których został poinformowany po fakcie. Tego rodzaju aspekty warto uregulować w regulaminie wynagradzania lub w załączniku do niego, który będzie odrębnym dokumentem regulującym podróże służbowe.

Przy rozliczeniu przejazdów środkami komunikacji miejscowej pracownik dokumentuje je skasowanymi biletami. Taki dokument wystarcza, aby istniało potwierdzenie dokonanego wydatku. Pracownik otrzymuje zwrot kosztów związanych bezpośrednio z przemieszaniem się. Przy przejeździe komunikacją miejscową konieczne jest bowiem posiadanie skasowanego biletu. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że zatrudniony nie wywiązał się z warunków umowy przejazdu. W takiej sytuacji pojawia się zasadne domniemanie, że pracownik nie przemieszczał się środkami transportu miejscowego w miejscowości docelowej. Posiadanie nieskasowanego biletu nie może być traktowane jako potwierdzenie poniesienia kosztów przejazdu, ponieważ stanowi wyłącznie poświadczenie poniesienia wydatków na jego zakup. Ponadto, stosowne przepisy przewidują możliwość rozliczenia faktycznych kosztów przejazdów przekraczających kwotę ryczałtu.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *