Resort finansów walczy z dłużnikami. Powstanie Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych

Dodano: 12.08.2014

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi założeniami ma powstać Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych, do którego będzie mógł trafić każdy podatnik, któremu grozi egzekucja administracyjna.

W Rejestrze będą widniały informacje o dłużnikach zalegających w opłacie podatków, ceł i należności przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym. Założenia MF dotyczą utworzenia publicznego rejestru, który będzie funkcjonował niezależnie od rejestrów dłużników tworzonych przez biura informacji gospodarczej. W nich znajdują się bowiem zaległości cywilnoprawne wynikające z niezapłaconych należności osób fizycznych względem przedsiębiorstw i usługodawców.

W nowym rejestrze mają znaleźć się wyłącznie długi wynikające z należności publicznoprawnych, czyli płaconych na rzecz instytucji cywilnoprawnych. W pierwszej kolejności znajdą się tam należności względem fiskusa i organów celnych, których spłata jest już wymagana na podstawie decyzji ostatecznej, od których nie ma już odwołania. Wpłynięcie skargi do sądu na decyzję stwierdzającą zaległość podatkową nie będzie wstrzymywało umieszczeniu w rejestrze.

Do rejestru zostaną wpisani automatycznie wszyscy podatnicy, którzy wobec jednego organu nie uregulowali należności o łącznej wartości co najmniej 500 zł i powstaną przesłanki co do wszczęcia egzekucji administracyjnej należności.

Resort finansów proponuje, aby urząd informował dłużnika o zagrożeniu wpisem do rejestru na piśmie. Odpowiednie pismo będzie mogło zostać wysłane osobno lub załączone do upomnienia wysyłanego zanim wystawiony zostanie tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeżeli przez 30 dni od otrzymania zawiadomienia dłużnik nie ureguluje należności, automatycznie znajdzie się na liście dłużników. Po uiszczeniu należności zostanie z niej jak najszybciej wypisany.

Resort wyjaśnia, iż głównym założeniem utworzenia rejestru jest zachęcenie podatników, którzy nie zapłacili należności na czas, do dobrowolnego ich regulowania, zanim rozpoczęta zostanie wobec nich egzekucja administracyjna. Umożliwi on również weryfikację wiarygodności finansowej klientów firm. Ponadto, rejestr zmotywuje organy podatkowe i celne do przypominania swoim dłużnikom o konieczności zapłaty należności i ich odzyskiwania.

Resort finansów nie podał dokładnej daty utworzenia rejestru, ale wszystko wskazuje na to, że nie stanie się to wcześniej niż po 1 stycznia przyszłego roku.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *