Reklamowany towar nie musi być zapakowany w oryginalne pudełko

Dodano: 28.10.2014

W sytuacji, gdy sprzedawca odmawia przyjęcia reklamacji towaru argumentując to brakiem oryginalnego opakowania – nie ma on żadnego poparcia w obowiązujących przepisach prawnych. Z wyjątkiem kilku konkretnych kategorii towarów, wykorzystanie takich klauzul w regulaminach sklepów jest nieprawne.

W obawie przed ewentualną reklamacją nabytego towaru konsumenci często trzymają pudełka np. po urządzeniach elektronicznych przez dłuży czas. Często oryginalne opakowanie jest konieczne w przypadku zwrotu do sklepu internetowego przy sprzedaży wysyłkowej. Jednak konieczność bezpiecznego zapakowania towaru nie oznacza, bowiem użycia do tego celu oryginalnego opakowania. Takie zapisy wykorzystywane przez przedsiębiorców mają na celu odwiedzenia poszkodowanego konsumenta od dochodzenia praw. Zostały one również zamieszczone w katalogu klauzul niedozwolonych przygotowanego przez Urząd Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku sklepów tradycyjnych, towar można reklamować bez żadnego opakowania. Sprzedawca ma bowiem obowiązek przyjęcia reklamacji wadliwego towaru, a nie jego opakowania.

Tak jak przy reklamacji, w sytuacji dokonywania zakupów na odległość i ich zwrotów, zbywca nie ma prawa nakładać na klienta obowiązku zapakowania produktu w oryginalne pudełko. Sprzeczne z prawem są także ograniczenia dotyczące zwrotu produktu w stanie nieużywanym. Do praw kupującego należy bowiem możliwość zapoznania się z nabytym produktem, a to oznacz zmianę go w granicach zwykłego użytkowania.

Co zatem należy zrobić w przypadku, gdy sprzedawca odmawia przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji bez oryginalnego opakowania? W pierwszej kolejności powinniśmy powiadomić go o obowiązujących przepisach, według których roszczenia sprzedawcy są nieuzasadnione. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, niezbędne będzie złożenie zawiadomienia u miejskiego rzecznika praw konsumentów, a także przekazanie skargi do Izby Handlowej, która zadecyduje o nałożeniu kary finansowej na sprzedawcę.

W opisanej powyżej sytuacji jest jeden wyjątek, który precyzuje ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Jeżeli strony nie ustaliły między sobą innego rozwiązania, zwrot nagrań wizualnych i audialnych oraz zamieszczonych na nośnikach programów komputerowych nie jest możliwy, gdy kupujący usunął z nich oryginalne opakowanie.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *