Przyjęte zostały nowe przepisy o zasadach wykorzystania unijnego dofinansowania

Dodano: 14.07.2014

W minionym tygodniu Sejm przyjął ustawę o zasadach wykonywania programów w zakresie polityki spójności, zaplanowanych na lata 2014 -2020. Podstawowym założeniem ustawy było utworzenie ram prawnych do właściwego wydania unijnych środków.

W głosowaniu posłowie przyjęli poprawkę, według której rozszerzony zostanie zakres podmiotów które będą mogły należeć do Komitetów Monitorujących. Pozostałe poprawki o charakterze legislacyjnym nie zostały przyjęte.

Jeszcze w tym roku mają zostać powołane Komitety Monitorujące, które w szczególności będą zajmowały się zatwierdzaniem kryteriów, według których będą wskazywane projekty wspomagane pieniędzmi z UE. W skład komitetów będą wchodzić m.in. reprezentanci instytucji zarządzających programami unijnymi, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk naukowych, partnerów gospodarczych i społecznych. Łączna liczba powstałych komitetów wyniesie 22, czyli tyle, ile krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda tłumaczył, iż powołanie takich komitetów zwiększy transparentność, a także jest przykładem partycypacyjnego schematu podejmowania decyzji o charakterze publicznym.

Przygotowana przez resort infrastruktury i rozwoju ustawa precyzuje, w jaki sposób i przez kogo mają być realizowane regionalne i krajowe programy operacyjne. Dotyczy to np. zasady wyboru projektów, procedur odmowy czy kwestię rozliczeń funduszy z Komisją Europejską i nadzorowania efektów inwestowania unijnych środków.

Następnym celem regulacji jest ułatwienie obiegu informacji pomiędzy beneficjentami polityki spójności, a także uproszczenie rozliczania się z nimi.

Dodatkowo w ustawie zamieszczono rozwiązania dotyczące m.in. wspólnych inwestycji miast z gminami. Chodzi o nawiązanie głębszej współpracy miast wojewódzkich z położonymi obok nich gminami, poprzez wykonanie wspólnych projektów dofinansowywanych z funduszy UE. Będą one składały się na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). W ramach programów regionalnych najniższa kwota przeznaczona na te inwestycje wynosi ok. 2,4 mld euro.

Z budżetu unijnego na lata 2014-2020 na realizacje polityki spójności Polska uzyska ponad 82 mld euro. Środki pieniężne mają być wydane m.in. na budowę dróg, rozwój sektora firmowego, badania naukowe i ich zastosowanie w produkcji, transport publiczny i koleje, rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej czy aktywizację zawodową bezrobotnych.

Do samych kas samorządów wojewódzkich ma wpłynąć ponad 31 mld euro. Mają być one przeznaczone na realizacje projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pozostała część unijnych funduszy zostanie przekazana na programy zarządzane centralnie, które muszą jeszcze zostać przyjęte przez Unię Europejską.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *