Przepisy dotyczące przeprowadzania oględzin mieszkania są sprzeczne

Dodano: 30.07.2014

Podatnicy w Polsce nie godzą się, aby urzędnicy wchodzili im do domu lub mieszkania. Według nich to niezgodne z konstytucją i wymaga zgody prokuratora.

W większości przypadków wizyty urzędników dotyczą ustalenia spraw związanych z podatkiem od nieruchomości. Dokonują oni obmiaru budynku lub lokalu argumentując to art. 198 ordynacji podatkowej, który uprawnia ich do przeprowadzenia oględzin w sytuacji gdy występuje taka potrzeba.

Z kolei podatnicy powołują się na art. 50 konstytucji, mówiący o nienaruszalności mieszkania. Reguluje on, iż przeszukanie lokalu mieszkalnego, pomieszczenia lub pojazdu może mieć miejsce tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie i w sposób w niej sprecyzowany. Art. 198 takich szczegółów nie określa.

Jednak artykuł ten zawarty jest w przepisach o postępowaniu podatkowym. Oznaczałoby to, że daje on urzędnikom znacznie więcej uprawnień niż regulacje w zakresie kontroli podatkowej. A zwyczajowo powinno być odwrotnie.

Na podstawie art. 288 ustawy o kontroli podatkowej przedstawiciel organów podatkowych może wejść do mieszkania podatnika jedynie w ściśle określonych sytuacjach i tylko za jego zgodą. Dopiero wówczas, gdy podatnik nie zgadza się na to, organ podatkowy może wystąpić do prokuratora o jej wydanie. Tak czy inaczej pierwszy przepis narusza art. 50 konstytucji, który zapewnia nienaruszalność mieszkania, z wyjątkiem sytuacji dokładnie określonych w ustawie, np. w art. 288 ordynacji podatkowej.

Ministerstwo Finansów jest zdania, że urząd skarbowy może w postępowaniu podatkowym, gdy zajdzie taka potrzeba przeprowadzić oględziny na mocy art.198 par. 1 ordynacji. Biuro prasowe MF zaznaczyło, iż nie istnieją ograniczenia co do przedmiotu oględzin. To oznacza, że może nim być np. budynek lub mieszkanie. Jednakże przeprowadzenie oględzin w postępowaniu podatkowym wymaga też uprzedniego powiadomienia strony o terminie i miejscu oględzin przynajmniej na 7 dni przed tą datą.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *