Przedsiębiorcy skorzystają na przepisach o ułatwieniu działalności gospodarczej

Dodano: 11.06.2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Został on przedłożony przez ministra gospodarki, a jego nadrzędnym celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

Przepisy zawarte w znowelizowanej ustawie mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Ich podstawowym założeniem jest usprawnienie działalności małych i średnich firm. Przewidywane korzyści finansowe mają być na poziomie ok. 0,9 mld zł już w pierwszym roku pozostawania w mocy prawnej nowych regulacji.

Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie ilości obowiązków informacyjnych, co z kolei ma przyczynić się do usprawnienia kontaktu przedsiębiorców z administracją oraz zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie znalazły się także przepisy, które mają polepszyć płynność finansową firm i wspierać inwestycje, a także społeczną odpowiedzialność biznesu i bardziej dostępną administrację.

Jest to czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych, który stanowi kontynuację uprzednich działań legislacyjnych rządu mających uprościć i usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze proponowane zmiany, które zostały przewidziane w nowym projekcie przyjętym przez rząd:

– Możliwość zatrudnienia na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego wystawionego przez poprzedniego zatrudniającego,

– Zniesienie nałożenia na pracowników podatkiem dochodowym z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym zapewnionym przez pracodawcę,

– Przejście z obecnego systemu rozliczania podatkiem dochodowym z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych na rozliczanie ryczałtem,

– Ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikrofirm,

– Zwolnienie z podatku dochodowego nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom niezamożnym,

– Zlikwidowanie obowiązku weryfikowania, do 30 kwietnia, zgodności danych dostarczanych do ZUS w raportach imiennych,

– Zniesienie obowiązku przekazywania do ZUS raportów miesięcznych dotyczących płatników składek, za których płacona jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne,

– Zminimalizowanie uciążliwości procedur importowych w portach morskich,

– Poszerzenie zakresu w kwestii przedmiotowego i podmiotowego udzielania poręczeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

– Wycofanie konieczności potwierdzania dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R,

– Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie dla AEO (podmiotów wiarygodnych dla administracji celnej).

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *