Przedsiębiorca wybierający się na urlop może zawiesić działalność i zaoszczędzić na tym kilkaset złotych

Dodano: 15.07.2014

Właściciel firmy, który wybiera się na urlop i nie zatrudnia pracowników, może na okres odpoczynku zawiesić działalność gospodarczą. Umożliwi mu to zaoszczędzenie nawet tysiąca złotych w skali miesiąca.

Zawieszając działalność w tym okresie przedsiębiorca nie jest zobowiązany do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, a w określonych przypadkach także składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ten sposób może zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie, przy założeniu, że w trakcie prowadzenia firmy, będzie uiszczał zryczałtowane minimalne składki. W przypadku, gdy płaci wyższe składki, wówczas może zaoszczędzić jeszcze więcej.

Aby możliwe było zawieszenie firmy na czas urlopu przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników, za wyjątkiem zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony, zawieranych tylko na okres planowanej aktywności na rynku, czyli inaczej mówiąc umów-zleceń.

Obecnie najniższa stawka na ubezpieczenie społeczne wynosi 772,06 zł wraz z nieobowiązkową składką chorobową, natomiast składka zdrowotna – 270,40 zł. W przypadku, gdy osoba zawiesi działalność gospodarczą na cały miesiąc, rozpoczynając od 1 dnia tego miesiąca nie będzie miała obowiązku płacić za ten miesiąc ani składki na ubezpieczenie społeczne, ani składki zdrowotnej. Oznacza to, że w tym czasie zaoszczędzi ponad tysiąc złotych. Jeśli jednak firma zostanie zawieszona dopiero w połowie miesiąca, np. 15 lipca, trzeba uregulować całą wartość składki zdrowotnej, natomiast składkę na ubezpieczenie społeczne tylko za dni od 1 do 14 lipca.

Regulacje zakładają, iż działalność gospodarczą można zawiesić na czas nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 2 lata (wyjątkiem jest zawieszenie działalności w celu osobistej opieki nad dzieckiem, wówczas okres ten może wynieść nawet 6 lat).

Wniosek o zawieszenie należy złożyć na formularzu CEIDG-1. Data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż data jego złożenia. Wniosek można złożyć przez Internet, osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub nadać listem poleconym. Złożenie wniosku jest jedyną formalnością zarówno przy zawieszaniu działalności, jak i przy odwieszaniu. Nie trzeba zawiadamiać o tym fakcie urzędu skarbowego i ZUS.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *