Przedsiębiorca może szybko stracić prawo do sposobu rozliczania się kartą podatkową

Dodano: 08.10.2014

Przy rozliczaniu się metodą karty podatkowej osoba prowadząca działalność gospodarczą miesięcznie opłaca z góry ustaloną kwotę podatku dochodowego. W przypadku, gdy wymogi korzystania z karty zostaną przez nią złamane, wówczas musi rozliczać się z podatku według zasad ogólnych, czyli z wykorzystaniem skali podatkowej wraz ze stawkami podatku na poziomie 18 proc. i 32 proc.

Opodatkowanie dochodu w formie karty podatkowej mogą wybrać właściciele firm działających w zakresie konkretnych usług, czyli mechanika pojazdów i maszyn, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, usługi kosmetyczne, fryzjerskie i weterynaryjne.

Przedsiębiorcy mogą opłacać zryczałtowany PIT, pod warunkiem, że spełniają następujące warunki:

– napiszą stosowny wniosek o wprowadzenie opodatkowania w formie karty podatkowej,

– zaznaczą w tym wniosku, że rodzaj prowadzonej działalności znalazł się w jednej z dwunastu tabel miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

– nie prowadzą innej działalności gospodarczej,

– małżonek przedsiębiorcy nie ma działalności z tego samego zakresu,

– nie wyrabiają lub dystrybuują towarów objętych akcyzą,

– działalność wskazana we wniosku prowadzona jest na obszarze Polski,

– prowadząc działalność gospodarczą nie korzystają z usług osób niepracujących na umowie o pracę umowy o pracę lub z usług innych zakładów lub firm, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

– nie zatrudnią więcej niż dopuszczalna liczba pracowników.

Naruszenie któregoś z tych wytycznych skutkuje utratą prawa do karty podatkowej i z urzędu przejście na skalę. Podatnik ma siedem dni na powiadomienie o tym fakcie organ skarbowy w formie pisemnej.

Od dnia, w którym przedsiębiorcy zostało odebrane prawo do korzystania z karty podatkowej musi nastąpić zmiana sposobu szacowania wysokości podatku, a także należy zacząć prowadzić księgi podatkowe, w każdym miesiącu uiszczać zaliczki na podatek dochodowy oraz co roku składać do urzędu skarbowego deklarację podatkową.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *