Prywatne wyjście z pracy. Jak je odpracować?

Dodano: 20.08.2014

W polskich przepisach prawa pracy doraźne opuszczenie zakładu pracy oraz jego odpracowanie są uregulowane. Każdorazowo to jednak pracodawca zgadza się na opuszczenie miejsca pracy.

Wyjście z pracy w celach prywatnych może nastąpić bez zgody i udziału pracodawcy. Pierwszym działaniem, jakie powinien zrobić pracownik, aby chwilowo opuścić miejsce pracy jest zgłoszenie takiej potrzeby na piśmie pracodawcy lub bezpośredniemu przełożonemu.

Eksperci w zakresie prawa pracy twierdzą, że przy składaniu takiego wniosku powinno się stosować takie same zasady, jak przy wnioskach urlopowych. Oznacza to, że pracownik może przedłożyć go w dowolnym terminie, o ile weźmie pod uwagę interes pracodawcy.

Zgodę na doraźne wyjście z pracy zatrudnionego wydaje pracodawca. Jeżeli tak, godzinę wyjścia i powrotu należy odnotować w zeszycie wyjść w celach prywatnych, który powinien być w dziale kadr. W sytuacji braku powrotu pracownika do zakładu pracy, oznacza to, że wyjście prywatne zajęło pracownikowi do końca zmiany roboczej w danym dniu.

Pracownik jest zobowiązany do odpracowania w całości czasu wyjścia prywatnego. Pozostanie w pracy po poza godzinami pracy w celu wywiązania się z tego obowiązku nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

Do zadań pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego należy określenie dokładnego terminu odpracowania wyjścia prywatnego przy jednoczesnym uwzględnieniu nie tylko potrzeby danej osoby, ale też dobro zakładu.

Istnieją też przypadki, gdy pracodawca musi zwolnić pracownika z powodu prywatnego wyjścia – dotyczy to przerwy lub wyjście z pracy w celu spełnienia obowiązku obywatelskiego.

Oprócz kwestii urzędowych, na obowiązkowe zwolnienie mogą też liczyć pracownicy, którzy: potrzebują czasu na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych, które są wymagane przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, członkowie ochotniczej straży pożarnej i GOPR – na okres konieczny do uczestniczenia w czynnościach ratowniczych.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *