Pracownik może ponieść niektóre koszty delegacji

Dodano: 25.08.2014

Pracodawca wysyłając pracownika w delegację może nałożyć na niego niektóre koszty z tym związane. Dotyczy to przykładowo leczenia, opłaty parkingowej czy przechowania bagażu. Umożliwiają to budzące wątpliwości przepisy Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 77 rozporządzenie precyzyjnie określające zasady określania diet z tytułu podróży służbowych dotyczy tylko pracowników sektora budżetowego. Innych dotyczy jedynie wówczas, gdy warunków wypłaty takich należności nie reguluje obejmujący pracownika układ zbiorowy, regulamin wynagradzania lub jego umowa o pracę. Prawo pracy zastrzega tylko, że zapisy tych aktów wewnątrzzakładowych lub kontraktów nie mogą precyzować wartości diety za dobę delegacji w wysokości poniżej tej wskazanej w rozporządzeniu – 30 zł. Nie wspomina jednak o innych kosztach związanych z podróżą i należnościach z nimi związanych. W rocznym raporcie ze swojej pracy Państwowa Inspekcja Pracy wskazała, że niefortunne sformułowanie przepisów umożliwia przyjęcie takich postanowień w regulaminach wewnątrzzakładowych lub umowach o pracę, zgodnie z którymi kosztami może być obciążony pracownik.

Eksperci uspokajają jednak, że nie chodzi tu o obciążanie pracowników kosztami za przejazd czy nocleg. Przepisy rozporządzenia wskazują jeszcze na pozostałe udokumentowane wydatki, które uzgadnia lub akceptuje pracodawca. Zalicza się do nich wydatki na leczenie w przypadku gdyby pracownik zachorował w trakcie delegacji, opłaty za parking, nadbagaż lub jego przechowanie czy nawet przewiezienie zwłok w razie śmierci pracownika podczas podróży służbowej. Pracodawca w umowie może tak sformułować postanowienia, aby takimi kosztami objąć zatrudnionych. Pracownik jako słabsza strona stosunku pracy może te warunki przyjąć.

Podsumowując, w przypadku wyżej wskazanych kosztów wiele zależy po prostu od ustaleń zawartych w zakładowym regulaminie wynagradzania lub kontrakcie o pracę.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *