Pracowałeś dorywczo za granicą? Z takich dochodów też musisz się rozliczyć z fiskusem

Dodano: 01.09.2014

Zarobki z tymczasowej pracy za granicą w trakcie wakacji trzeba rozliczyć z fiskusem w Polsce w rocznym zeznaniu podatkowym. W niektórych przypadkach może to spowodować obowiązek dopłaty do pełnej wartości podatku.

Podejmując decyzję o podjęciu pracy tymczasowej za granicą w trakcie wakacji warto mieć na uwadze, że z takich zarobków należy rozliczyć się także z polskim fiskusem. Osoby zamieszkujące w Polsce są, bowiem objęte obowiązkiem podatkowym od wszystkich swoich dochodów bez względu na to, gdzie zostały one osiągnięte. Jako rezydenta Polski traktuje się osobę, która ma tutaj centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W związku z tym taka osoba jest zobowiązana rozliczyć się z całości swoich dochodów także tych zarobionych za granicą, chociaż w tym przypadku możliwe jest zwolnienie określone na mocy postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zatem wybór sposobu opodatkowania będzie zależał od treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej pomiędzy Polską a danym krajem. Ustawa PIT przewiduje, bowiem dwie metody rozliczania zagranicznych zarobków: metodę wyłączenia z progresją lub metodę odliczenia proporcjonalnego.

Pierwsza ze wskazanych metod jest korzystniejsza dla podatników, ponieważ umożliwia zwolnienie w naszym kraju z podatku dochodu zarobionego za granicą. Z kolei dla sprecyzowania stopy opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego w Polsce stosuje się stopę oszacowaną dla łącznego dochodu (krajowego i zagranicznego).

Wykorzystanie metody odliczenia proporcjonalnego bazuje na obciążeniu podatkiem dochodu zagranicznego w Polsce, bez względu na to, czy w Polsce zostały osiągnięte inne dochody czy też nie. Osoba może odliczyć od polskiego podatku podatek odprowadzony za granicą, jednak tylko do kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie do dochodu zagranicznego. Ta metoda z pewnością jest niekorzystna dla podatników, ponieważ stawki podatkowe w naszym kraju są wysokie, a kwoty wolne nie. Skutek jest taki, że wybierający ją podatnicy muszą liczyć się z tym, że będą zobowiązani dopłacić stosunkowo wysokie kwoty podatku na koniec roku (jednak można go zmniejszyć stosując ulgę abolicyjną).

W przypadku, gdy dochód został osiągnięty w państwie, z którym Polska nie ma nawiązanej umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania wówczas stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczania. Przy wpływie pensji na konto bankowe w przeliczeniu kursu kupna stosowany jest ten z dnia otrzymania lub przekazania do dyspozycji wynagrodzenia, podawanego przez bank, w którym, podatnik posiada konto. W sytuacji, gdy podatnik osiągnął dochód bez pośrednictwa banku, walutę należy przeliczyć według średniego kursu tej waluty ogłaszanym przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania dochodu.

Osoby, które uzyskały przychód za granicą, powinny go zamieścić w rocznej deklaracji podatkowej (konkretnie jest to PIT-36) oraz w załączniku PIT/ZG – oprócz sytuacji, w której do rozliczenia dochodów zagranicznych wykorzystuje się metodę wyłączenia z progresją oraz jednocześnie nie uzyskiwało się w danym roku żadnych dochodów w Polsce.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Jedna odpowiedź do Pracowałeś dorywczo za granicą? Z takich dochodów też musisz się rozliczyć z fiskusem

  1. www.skinetrinpromo.pl powiedział:

    Temat dobrze napisany, chociaż z pewnymi rzeczami nie do końca się zgadzam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *