Pośrednik kredytowy coraz popularniejszą profesją

Dodano: 24.06.2014

Pośrednictwo kredytowe to stosunkowo nowa forma działalności gospodarczej, zyskująca z roku na rok coraz większe zainteresowanie. Jej korzenie sięgają przemian ustrojowych. Podmioty, które coraz szerzej wykorzystują struktury pośrednictwa to przede wszystkim banki, ponieważ dzięki nim mają możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Dynamiczny rozwój pośrednictwa kredytowego nastąpił po 2000 roku, ale już w 2007, po ogłoszeniu kryzysu finansowego, branża odnotowała znaczący regres. Dziś, kiedy pojawiają się znamiona ożywienia gospodarczego, także pośrednictwo kredytowe odbudowuje swoje struktury, tym bardziej, że coraz więcej banków uznaje ten kanał za bardzo ważne ogniwo komunikacji pomiędzy klientem i bankiem. W ten sposób docierają one do szerszej grupy klientów, nie ponosząc kosztów stałych wynikających z organizacji i funkcjonowania swoich własnych oddziałów.

Podmiotami, które ubiegają się o uprawnienia związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa kredytowego są przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wśród nich największą grupę stanowią ci, którzy posiadają już jakieś doświadczenie w pracy na szeroko rozumianym rynku finansowym, zajmują się doradztwem i pośrednictwem w udzielaniu kredytów czy też pracują w branżach pokrewnych, takich jak ubezpieczenia lub fundusze inwestycyjne.

Przykładem spółki, która zatrudnia duże grono pośredników kredytowych jest Górnośląskie Towarzystwo Finansowe. Obecnie GTF prezentuje oferty i pośredniczy przy udzielaniu kredytów banków takich jak Alior Bank, Meritum Bank, FM Bank, Bank BPH, Vanquis Bank, Bank Pocztowy.

Dokumentami jakich potrzebujemy od podmiotów ubiegających się o współpracę są KRS oraz NIP. Standardem jest także wydawane przez sądy aktualne zaświadczenie o niekaralności. Niektóre instytucje wymagają jeszcze zaświadczeń o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W części z nich rozpoczęcie współpracy uzależnione jest od przedstawienia dokumentów finansowych firmy, czy też zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wystawionego przez bank, w którym ten rachunek jest otwarty. Banki, które mają duże doświadczenie we współpracy z kanałem pośrednim, wypracowały sobie skuteczne zasady kontroli i minimalizowania ryzyka i podjęcia współpracy z firmami, z którymi mogłaby ona stanowić jakieś zagrożenie. Myślę tutaj zarówno o rzetelności, jak i o wiedzy i etyce zawodowej. Te banki nie wymagają dużej liczby zaświadczeń. Natomiast banki, które takiego doświadczenia nie posiadają, dla których podmioty zewnętrzne nie są do końca czytelne, wymagają zdecydowanie więcej dokumentów – mówi Paweł Kosmala, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego GTF Sp. z o.o.

Czas na weryfikację od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów przekazanych przez podmiot ubiegający się o współpracę jest uzależniony od wielu czynników. Jeśli posiada on już doświadczenie w branży kredytowej i jest znany bankowi to procedura jest bardzo krótka. W przypadku nowej firmy czas oczekiwania na decyzję jest dłuższy. Weryfikacja może trwać od 3 do 5 dni, jednak w skrajnych przypadkach ciągnie się nawet 3-4 tygodnie.

GTF jako operator bankowy posiada już blisko 10-letnie doświadczenie, wypracowaliśmy zatem metody, które pozwalają nam na miarodajną ocenę zarówno kwalifikacji i doświadczenia kandydatów, jak i ich rzetelności. Posiadamy dane dotyczące kilku tysięcy podmiotów, które działają lub działały w branży finansowej. Baza ta jest systematycznie aktualizowana dzięki informacjom zdobywanym przez naszych regionalnych przedstawicieli, którzy w odwiedzają firmy prowadzące działalność finansową i oceniają ich pozycję na rynku, wiarygodność etc. Uzyskujemy aktualną ocenę kandydata przedstawioną przez naszego regionalnego przedstawiciela. Jeśli jest to nowy podmiot, obowiązkiem przedstawiciela GTF jest wizyta i bezpośrednia rozmowa z kandydatem. Nowym osobom poświęcamy zdecydowanie więcej czasu, przede wszystkim w zakresie szkoleń. Uczymy na przykład specyfiki produktów bankowych czy obsługi aplikacji internetowych, – dodaje Paweł Kosmala.

Chętnych do rozpoczęcia działalności w sektorze pośrednictwa kredytowego byłoby znacznie więcej, jednakże wielu zainteresowanych powstrzymuje się od tego kroku w obawie o odpowiedzialność za udzielone kredyty. Jest to błędne rozumienie sprawy, gdyż pośrednik nie jest stroną umowy kredytowej. Oczywiście bierze także odpowiedzialność za jakość generowanego portfela kredytowego, ale jeśli wykonuje swoje czynności rzetelnie tj. zgodnie z regulacjami prawnymi oraz wytycznymi banków, jego praca jest zajęciem całkowicie bezpiecznym.

Źródło: GTF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *