Polacy będą chętniej inwestowali w kupno nieruchomości, jeśli unowocześnimy gospodarkę

Dodano: 17.07.2014

Z danych Eurostatu wynika, że polskie mieszkania należą do najbardziej przeludnionych w Europie. Kiedy Polacy będą na tyle zamożni, aby mieć takie warunki życia jak obywatele zachodnich krajów europejskich?

Chodzi przede wszystkim o średni dochód na mieszkańca w danym kraju. Po zmianie ustroju Polska próbuje dogonić pod tym względem resztę państw członkowskich UE. Mimo tego wciąż odbiegamy od średniej, a obecny dochód Polaka wynosi ok. 68 proc. średniej unijnej. Budujące jest to, że z roku na rok ta różnica maleje.

 

Nawet, jeżeli tempo wzrostu PKB w Polsce będzie systematycznie wzrastało i wychodziło poza unijną średnią, to czeka nas jeszcze kilkanaście lat starań, aby nasze dochody zrównały się z dochodami obywateli zamożniejszych krajów członkowskich UE. Tym, co może spowodować poprawę jest sytuacja na rynku pracy.

 

W sytuacji, gdy nie zostanie odnotowany spadek stopy bezrobocia i nie zostaną stworzone nowa miejsca pracy, wówczas nie będzie miała miejsca wzrost zainteresowania nabywaniem nieruchomości i budową domów. Jednocześnie należy pamiętać, że aby poziom polskich płac został przystosowany do płac w krajach Europy Zachodniej, niezbędna jest większa siła nabywcza, która jest wzrostem efektywności pracy Polaków, a także innowacyjność gospodarcza. Obecnie nasza konkurencyjność bazuje na niskich kosztach pracy.

 

Istotnym krokiem jest rozpoczęcie odstąpienia od gospodarki opierającej się na pracy osób, od których nie wymaga się wysokich kwalifikacji, co jest powiązane także z niższą pensją. Trzeba przejść na wyższy poziom, w którym przewaga konkurencyjna jest rezultatem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i technologii. Rządy, które przejmą władzę w następnej kolejności, będą musiały znacznie bardziej skoncentrować się na wspomnianym kierunku działań. Bardzo istotne będzie również zastosowanie takich rozwiązań fiskalnych, które będą skłaniały polskie podmioty do inwestowania w nowoczesne technologie.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *