Podatnicy mają mało czasu, aby uzyskać zaświadczenie o badaniu pojazdu i odliczyć pełen VAT

Dodano: 27.06.2014

30 czerwca to ostatni dzień, kiedy właściciele pojazdów z jednym rzędem siedzeń, nabytych przed 1 kwietnia, muszą otrzymać zaświadczenie z okręgowej stacji pojazdów. W przeciwnym wypadku stracą prawo do odliczania całego VAT.

Niewykonanie przeglądu samochodu do końca czerwca spowoduje konieczność korekty rozliczenia za kwiecień i maj, w których dokonano odliczenia całego podatku, a w deklaracji za ten miesiąc ograniczenia prawa do odliczenia VAT tylko do 50 proc. Taka czynność spowoduje spóźnienie nawet o jeden dzień. W takim przypadku dopiero od kosztów od 1 lipca będzie możliwe odliczenie całego VAT.

Obowiązek dokonania powtórnych badań technicznych odnosi się do pojazdów kupionych przed 1 kwietnia tego roku. Co do zasady, są to pojazdy, które z uwagi na swoje cechy konstrukcyjne, są w oczywisty sposób uznawane za wykorzystywane w celach związanych z działalnością gospodarczą lub takich, których możliwość użycia do innych celów jest ograniczona. Taka definicja, zgodnie z prawem podatkowym, umożliwia potrącenie 100 proc. VAT uiszczonego przy ich nabyciu, jak również w ramach wydatków eksploatacyjnych.

Nie ma obowiązku zgłoszenia organowi podatkowemu sposobu ich wykorzystania, ani prowadzenie ewidencji ich przebiegu. Wystarczy tylko zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Jeżeli właściciele pojazdów kupionych przed 1 kwietnia chcą odliczyć pełny VAT od wydatków eksploatacyjnych, muszą zrobić dodatkowe badanie techniczne do końca czerwca. W takim przypadku nie ma znaczenia, że badanie było już przeprowadzane wcześniej przy zakupie pojazdu. Trzeba je zrobić ponownie.

Wyjątek stanowią pojazdy posiadające jeden rząd siedzeń uznawane jako wielozadaniowe i vanów. W tym wypadku zaświadczenie wystawione przed 31 marca zachowuje swoją ważność.

Każde przerobienie auta pozbawiająca go cech szczególnych określonych w ustawie o VAT sprawia, że pojazd traktowany jest w odmiennych kategoriach.

Osoby, które kupiły samochód mający cechy konstrukcyjne uprawniające do pełnego odliczenia VAT po 1 kwietnia i dokonały jego przeróbki muszą także pamiętać o konieczności skorygowania podatku powstałego w związku z jego zakupem. Okres korekty dla aut powyżej 15 tys. zł to 60 miesięcy. Oznacza to, że w zależności od terminu przeróbki, korekty trzeba dokonać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zmiany, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *