Podatek VAT w kosztach przedsiębiorstwa

Dodano: 02.06.2014

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca może obniżyć podstawę opodatkowania o wartość odprowadzonego podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od nieruchomości. W niektórych przypadkach możliwe jest także wliczenie w koszty podatkowe VAT.

Określone podatki odprowadzane przez przedsiębiorcę mogą być kosztami uzyskania przychodu, jeżeli spełniają definicję kosztu i nie są zamieszczone w negatywnym katalogu kosztów. Są to: podatek od nieruchomości, PCC, podatek od środków transportu, akcyza, a także w niektórych przypadkach VAT.

Podatek od towarów i usług może być wrzucony w koszty podatkowe, jeśli przedsiębiorca jest zwolniony z VATu lub nabył towary lub usługi, aby wyprodukować lub odsprzedać towary lub świadczyć usługi, które są objęte zwolnieniem z VAT. W takim wypadku w koszty zostanie wliczona kwota VATu naliczonego, której podatnik w efekcie zwolnienia nie może odliczać lub uzyskiwać jej zwrotu.

Koszt przedsiębiorstwa może stanowić także podatek należny od nieodpłatnie zaoferowanych towarów, w przypadku gdy jedynym wymogiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez klienta towaru lub usługi o określonej ilości i wartości. Odnosi się to przede wszystkim do form nagradzania klienta dodatkowym towarem, jeżeli spełni dodatkowe warunki w formie np. nabycia konkretnej ilości jakiegoś produktu.

W kosztach firmy może także znaleźć się część VATu, która nie została przez podatnika uwzględniona w kwocie początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. W rezultacie, przedsiębiorcy rozliczający się z VATu, dokonując zakupu samochodu osobowego na firmę, do kosztów podatkowych wrzucą nieodliczony VAT, czyli ten, który podnosi wartość początkową tego samochodu.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *