Orzecznictwo TK: Fiskus nie może nakładać podatku na imprezy integracyjne pracownika

Dodano: 09.07.2014

Według wydanego wczoraj wyroku Trybunału Konstytucyjnego o charakterze interpretacyjnym fiskus może ściągać podatek od polis ubezpieczeniowych, abonamentów medycznych oraz dowozu pracowników do miejsca zatrudnienia. Nie może obciążyć podatkiem zaproszenia oraz uczestnictwa w imprezie integracyjnej.

Swoim orzeczeniem TK uznał zaskarżone przez Konfederację Lewiatan zapisy ustawy PIT za zgodne z ustawą zasadniczą. W uzasadnieniu wyroku znalazło się wyjaśnienie, iż przychód pracownika stanowi tylko świadczenie przyznane mu za jego zgodą i w jego interesie, które powoduje zwiększenie jego aktywów bądź uniknięcie poniesienia kosztu oraz jest wymierną korzyścią dla danego pracownika.

Trybunał przytoczył problem zróżnicowania form świadczenia, które często są czymś pośrednim pomiędzy gratyfikacją a świadczeniami, które pracodawca musi wypłacać na mocy określonych przepisów prawnych.

Według interpretacji TK nie każde świadczenie od pracodawcy, bez uzgodnionej zapłaty jest świadczeniem podlegającym PIT. Mówi o tym art. 21 ust. 1 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku m.in. kwoty ekwiwalentów i wartości odzieży ochronnej, czy kosztów przeniesienia służbowego zakwaterowania. Mimo, że pracownik z nich korzysta, to wiąże się to z jego obowiązkami służbowymi i leży w interesie pracodawcy.

Świadczeniami będącymi przychodem pracownika mogą te, które zwiększają jego aktywa lub powodują możliwość zaoszczędzenia na wydatku. Dlatego, według TK, przychodem są polisy ubezpieczeniowe, abonamenty medyczne lub dowóz pracowników do pracy. Te świadczenia pozwalają pracownikowi na zaoszczędzenie na wydatkach. TK uznał, że przysporzeniem jest samo posiadanie gwarancji uzyskania świadczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego.

A co w przypadku imprez integracyjnych?

Według TK istotne jest jednak, czy zatrudniony skorzystał ze świadczenia w pełni dobrowolnie. Czasami pracownik może mieć do tego podejście jak do uciążliwego obowiązku w godzinach po pracy. Pracownik nie zapłaciłby za to z własnej kieszeni. Dlatego – w interpretacji TK – nie może stanowić przychodu udział w szkoleniach oraz konferencjach połączonych z kursem organizowanych przez pracodawcę.

TK orzekł, że nawet u pracownika, który dobrowolnie uczestniczył w imprezie integracyjnej nie powstanie korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Fiskus nie może bowiem zakładać, że jeśli pracodawca nie pokryłby tego, zatrudniony sam z własnej kieszeni wydałby pieniądze na uczestnictwo w imprezie integracyjnej.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *