Oddane przez pracodawcę pieniądze za zakupione okulary nie są opodatkowane PIT

Dodano: 23.07.2014

Jeżeli pracownik sam zapłaci za okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe, a pracodawca odda mu za nie pieniądze, wówczas nie będzie on zobowiązany płacić składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na PIT. Zwolnienie dotyczy jednak wyłącznie szkieł przepisanych przez lekarza medycyny pracy po stwierdzeniu wady wzroku.

Przepisy regulują, iż pracownikowi (zarówno zatrudnionemu na etacie, jak i praktykantowi), który przynajmniej połowę czasu pracy spędza przed monitorem komputera, a z zaleceń lekarza wynika, że musi nosić okulary przysługuje sfinansowanie ich przez zatrudniającego. Tak samo jest w przypadku soczewek kontaktowych. Najczęściej to pracodawca zamieszcza w wewnętrznych regulacjach kwotę, za jaką refinansuje pracownikowi zakup okularów lub szkieł kontaktowych. Suma ta powinna uwzględniać koszty szkieł korekcyjnych, oprawek i wykonanie.

Zwrócone pracownikowi koszty za zakup okularów lub soczewek korekcyjnych są zwolnione z oskładkowania ZUS oraz opodatkowania PIT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w zakresie przepisów składkowych, nie uwzględnia się w nich wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów tych świadczeń.  Z kolei zgodnie z ustawą o PIT te świadczenia są zwolnione z obciążenia podatkiem dochodowym. Jeżeli w firmie określony jest limit kwotowy, cena okularów przewyższająca limit nie jest objęta zwolnieniem.

W przypadku, gdy pracownik nie poinformuje pracodawcy o konieczności udania się do lekarza z przyczyn pogłębiającej się wady wzroku i sam bez skierowania na profilaktyczne badania okresowe od pracodawcy pójdzie do okulisty, który stwierdzi konieczność noszenia okularów korekcyjnych – pracodawca naliczy od wartości okularów PIT a także składki do ZUS – wówczas wydatek na sfinansowane okulary będzie przychodem po stronie pracownika.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *