Od przyszłego roku zwiększy się minimalne wynagrodzenie i odszkodowanie

Dodano: 12.09.2014

W poniedziałek musi zostać podana ostateczna decyzja w kwestii wysokości wynagrodzenia minimalnego w kolejnym roku. Wyższe wynagrodzenie będzie też oznaczać wyższe sumy świadczeń.

Wiele wskazuje na to, że kwota najniższej płacy wyniesie w przyszłym roku 1750 zł. Taka wartość została zaproponowana przez rząd i została przedstawiona reprezentantom komisji trójstronnej. Kwota ta została również uwzględniona w najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów, które musi zostać opublikowane do 15 września br. Wysokość ta będzie stanowić 44,1 proc. zakładanego wynagrodzenia w 2015 r.

Decyzja o podwyżce będzie skutkować tym, że osoby zarabiający minimalne pensje będą mieli zwiększoną płacę o 70 zł do kwoty 1750 zł. Pracownicy rozpoczynający swoją pierwszą pracę w przyszłym roku dostaną minimalne wynagrodzenie w wysokości 1400 zł.

Jednak podwyżka nie musi odnosić się do wszystkich zatrudnionych otrzymujących dodatkowo dodatki pieniężne i premie. Określając, czy pracownik zarabia co najmniej minimum ustawowe, należy dodać składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały określone jako wynagrodzenia osobowe przez Główny Urząd Statystyczny. Są to m.in. nagrody finansowe i premie. Nie można do nich z kolei zaliczyć nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, a także wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia przyczyni się także do wzrostu najniższej pensji podczas zastoju w firmie, co oznacza, że nie będzie ona mogła wynosić mniej niż minimalne ustawowe wynagrodzenie. W związku z tym zatrudniający będą musieli zapewnić pracownikom właściwie oszacowane wyrównanie.

Dodatkowo, podwyżka wynagrodzenia minimalnego będzie równoznaczna ze wzrostem dodatku do pensji za pracę w godzinach nocnych.

Jednocześnie zwiększenie płacy minimalnej wygeneruje również większe wydatki dla budżetu państwa z tytułu finansowania niektórych składek i wynagrodzeń, których kwoty są zależne od minimalnej pensji. Razem będą one wynosić 12,5 mln rocznie, w tym 5,1 mln zł na składki ubezpieczeniowe księży, a także 4,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za pracę osób skazanych wyrokiem więzienia.

Maksymalna wartość odprawy w sytuacji zwolnienia grupowego wyniesie 26 25 zł, czyli piętnastokrotność pensji minimalnej.

Minimalne odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji pracownika będzie wynosiła 1750 zł.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *