O czym decyduje wspólna kadencja w spółce akcyjnej?

Dodano: 05.06.2014

Kodeks spółek handlowych zezwala na wprowadzenie do statutu spółki akcyjnej zasady powołania członków zarządu na wspólną kadencję. Jakie są skutki takiego zapisu, jeżeli podczas kadencji zarządu zostanie do niego powołana nowa osoba?

Co do zasady członkowie zarządu spółki akcyjnej powoływani są na osobne kadencje. Jednakże przepisy pozwalają na wpisanie do statutu wspólną kadencję wszystkich osób zasiadających w zarządzie przedsiębiorstwa, co oznacza, że członkowie powoływani są na oznaczony czas, który jednak nie może przekraczać 5 lat. Zatem kadencja ma dobiec końca równocześnie dla wszystkich członków zarządu w tym samym czasie a mandaty wszystkich członków tracą ważność po jej upływie.

W trakcie trwania wspólnej kadencji może jednak mieć miejsce sytuacja, że członek zarządu składa rezygnację, zostaje odwołany lub umiera. W takim wypadku na jego miejsce może zostać powołana nowa osoba.  Dla takiego nowego członka jego własna kadencja nie zaczyna biec od nowa. Jest on niejako kontynuatorem swojego poprzednika, który stracił mandat w wyniku przytoczonych wcześniej zdarzeń. Oznacza to, że mandat takiej osoby wygasa równolegle z chwilą wygaśnięcia mandatów całej reszty członków zarządu spółki akcyjnej.

Wybór indywidualnej lub wspólnej kadencji jest zadaniem członków zarządu, którzy w statucie zamieszczają model działania tego zarządu. Jeżeli w statucie nie zostało zapisane takie postanowienie, oznacza to, że obowiązuje model oddzielnej kadencji. Warto wiedzieć, że identyczne zasady postępowania mają zastosowanie również w przypadku wspólnej kadencji osób zasiadających w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *