Najistotniejsze zapisy przyszłego Prawa budowlanego

Dodano: 22.10.2014

W 2015 roku nastąpi nowelizacja ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Nowe założenia będą obejmowały przyspieszenie i ułatwienie procesu budowlanego dla szeregu inwestycji budowlanych, także tych podejmowanych przez osoby fizyczne. Poniżej prezentujemy według nas najważniejsze zmiany.

  1. Likwidacja obowiązku dysponowania pozwoleniem na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego.

Zmiana będzie dotyczyć budynków, których teren oddziaływania nie będzie wykraczał poza granice obszaru, na którym realizowana będzie inwestycja, czyli innymi słowy nie będzie naruszał obszaru należącego do sąsiadów. Zamiast pozwolenia, trzeba będzie zgłosić budowę z projektem budowlanym wraz z załączeniem dokumentów potrzebnych w trybie pozwolenia na budowę tego budynku. W sytuacji, gdy w ciągu 30 dni starosta nie zgłosi żadnych zastrzeżeń, a projekt będzie zgodny z MPZP, można zacząć budowę. Aktualnie czas na wydanie zgody trwa ok. 60 dni, a często wydłuża się nawet do 3 miesięcy.

 

  1. Zwiększenie liczby budynków oddawanych do użytkowania tylko na podstawie zgłoszenia, a nie jak do tej pory pozwolenia na użytkowanie.

W katalogu takich obiektów mają być m.in.: budynki magazynowe, obiekty kolejowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, a także place postojowe, składowe i stawy rybne.

  1. Wystawianie pozwoleń na budowę dla inwestora, który stwierdzi, że jest to dla niego korzystniejsze.

Dotyczy to sytuacji, gdy inwestor to jedyna strona postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i zdobycia pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowymi regulacjami, dzięki temu postępowaniu inwestor będzie miał dodatkowych 14 dni.

 

  1. Likwidacja konieczności zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Większość osób rozpoczynających budowę własnej nieruchomości zgodnie uważa, że jest to bardzo niedogodny obowiązek, dlatego też podjęto decyzję o jego likwidacji. Dziś inwestor ma 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych na poinformowanie o tym fakcie nadzoru budowlanego.

 

  1. Okres tzw. milczącej zgody na użytkowanie, czyli braku sprzeciwu administracji skrócony do 14 dni z dotychczasowych 21 dni.

Na podstawie założeń nowelizacji możliwe będzie złożenie wniosku o umorzenie bądź rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

 

  1. Ograniczenie formalności w kwestii projektu do koniecznego minimum.

Nowelizacja określi zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dostarczania wody, energii, ciepła, gazu, odbioru nieczystości, a także o warunkach podłączenia budynku do sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych. Likwidacji ulegnie obowiązek przedkładania oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której zbudowany zostanie budynek, z drogą publiczną.

 

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane nie zakłada zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej, a także nie liberalizuje wymagań, które muszą spełnić inwestorzy w procesie legalizacji samowoli budowlanej. Nowe regulacje zaczną obowiązywać 3 miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *