Na czym polega wsparcie społeczeństwa poprzez Bezwarunkowy Dochód Podstawowy?

Dodano: 23.10.2014

W walce z biedą i wykluczeniem społecznym kraje chcą szukać lepszych rozwiązań. Jednym z narzędzi, po które sięgają jest Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (BDP). Zwolennicy tego instrumentu nie przestają się domagać jego wprowadzenia w całej Unii Europejskiej.

Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat dotyczące zagrożenia ubóstwem dotyczą roku 2012. Pokazały one, że prawie jedna czwarta mieszkańców UE ( 24,98 proc.) była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To przekłada się na fakt, iż w grupie ryzyka znalazło się niemal 125 mln Europejczyków. W rankingu krajów zagrożonych biedą lub wykluczeniem społecznym Polska uplasowała się na 19. miejscu z 26,7 proc. osób zagrożonych.

Aby walczyć z ubóstwem i wykluczeniem społecznym państwa stosują coraz to nowe instrumenty walki z tymi zjawiskami. Jednym z nich jest Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (BDP), który polega na tym, aby każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, dostawał od państwa określoną ustawowo sumę pieniędzy, za którą nie jest wymagane w żadnej formie świadczenie wzajemne. Jego wartość miałaby być określona w takiej wysokości, aby móc zagwarantować mu możliwość minimum egzystencji. Zwolennicy tego rozwiązania uzasadniają swoje stanowisko przyrodzoną godnością człowieka, a także postulują „wolność od tyranii szefów, mężów i biurokratów”.

BDP na żadnym obszarze świata nie został jeszcze wdrożony w kompletnej postaci. Warto jednak podkreślić, że aż 15 państw unijnych wspiera Europejską Inicjatywę Obywatelską w zakresie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Są to: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Holandia, Grecja, Irlandia, Austria, Dania, Belgia, Polska, Słowenia, Słowacja i Luksemburg. Ostatnia inicjatywa dotycząca BDP na poziomie europejskim zakończyła się fiaskiem, ale od tamtej pory nie ucichła debata w tej sprawie.

W trakcie jednej z nich w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Elena Dalibot wyraziła opinię, że bezwarunkowy dochód podstawowy stanowi realistyczną propozycję na poziomie UE, a jeszcze bardziej realistyczną na poziomie państwowym. Jednak według niej nie będzie łatwo wdrożyć BDP na szczeblu krajowym, ponieważ mogłoby to dyskryminować obywateli pozostałych krajów, co byłoby z kolei sprzeczne z prawem unijnym. Dodała też, że kluczowe jest, aby dokonać tego na dużą skalę, ponieważ w czasach kryzysu, jest to duża szansa, aby doświadczyć i udowodnić reszcie świata, że istnieją inne rozwiązania, aby pomóc społeczeństwu.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *