Można odziedziczyć przedsiębiorstwo nie będąc spadkobiercą

Dodano: 11.06.2014

Z punktu widzenia prawa polskiego, nie możliwe jest otrzymanie w spadku całości jednoosobowej firmy. Dzieje się tak, ponieważ taka działalność prowadzona jest przez jednego przedsiębiorcę, a nie przez przedsiębiorstwo. Jednak możliwe jest nabycie majątku przedsiębiorcy, a tym samym przedsiębiorstwa należącego do niego.

W sytuacji przyjęcia spadku spadkobiercy zgadzają się na przyjęcie przedsiębiorstwa razem z zadłużeniem i wierzytelnościami, jakie miała osoba nieżyjąca oraz pozostałym spadkiem, na który składa się także to, co nie jest związane z działalnością gospodarczą. Taka sytuacja następuje nawet wówczas, gdy spadkodawca zostawił testament, lecz nie zawierał on zapisu windykacyjnego.

Od 23 października 2011 r. w polskie prawo przewiduje możliwość przekazania w spadku przedsiębiorstwa określonej osobie, w formie zapisu windykacyjnego. Testament mieszczący taki zapis musi być w postaci aktu notarialnego. Na skutek takiego zapisu windykacyjnego nawet, jeśli przedsiębiorstwo stanowi przeważającą część majątku spadkodawcy, może on zostawić je wybranej przez siebie osobie, bez czynienia jej spadkobiercą, a jedynie tzw. zapisobiorcą windykacyjnym.

Majątek przedsiębiorstwa stanowią wszystkie materialne i niematerialne składniki, które były wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej. Dotyczy to, więc nie tylko środków pieniężnych, papierów wartościowych, praw własności ruchomości i nieruchomości czy wyposażenia magazynów, fabryk, sklepów, lokali biurowych, lecz są to również znaki towarowe, prawa majątkowe, autorskie lub te określone w kontraktach lub umowach patentowych.

Do spadku przedsiębiorcy wliczają się również wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym zadłużenia podatkowe, odsetki z zwłokę czy koszty postępowania podatkowego. Do spadku wchodzą również zobowiązania związane z regulowaniem rachunków za gaz, energię, czynszem za wynajem nieruchomości lub lokalu oraz kosztami za nabyty przez spadkodawcę towar.

W sytuacji dziedziczenia praw udziałowych w spółkach, po śmierci wspólnika w spółce cywilnej, jawnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością, o zajęciu przez spadkobiercę miejsca wspólnika zazwyczaj decyduje odpowiedni zapis w statucie spółki.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *