Ministerstwo Finansów zaproponowało zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych

Dodano: 07.10.2014

W utworzonej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji do ustawy o ofercie publicznej trafiła propozycja pełniejszej ochrony akcjonariuszy mających mniejszy pakiet udziałów w spółkach publicznych, które kwalifikują się do przejęcia. Dziś rząd zajął się tą ustawą.

Proponowane zmiany dotyczą m.in. poprawy działania tzw. instytucji wezwania do deklarowania się na sprzedaż lub zamianę akcji podmiotów publicznych, a także mają zagwarantować większą ochronę akcjonariuszy mniejszościowych tych spółek.

Zdaniem resortu finansów obowiązujące przepisy w zakresie wezwań nie są wystarczające, ale przede wszystkim nie realizują swojego celu. Umożliwiają one bowiem firmom przejmującym kontrolę nad spółkami publicznymi wypełnienie jedynie formalnych obowiązków dotyczących tej instytucji. W takich przypadkach stwarzane jest zagrożenie dla interesów akcjonariuszy mniejszościowych spółek będących przedmiotem przejęcia.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje m.in. uregulowanie kwestii szacowania ceny w wezwaniu, w przypadku pośredniego nabycia akcji podmiotów publicznych. Zdaniem MF ta zmiana ma spowodować, że nie zostaną naruszone interesy inwestorów indywidualnych. Bardziej precyzyjne mają też być kwestie dotyczące zmiany ceny określonej w wezwaniu, zmiany stosunku zamiany akcji spółek publicznych oraz inne sformułowanie treści wezwania dobrowolnego. W projekcie znalazły się też zagadnienia związane z terminami akceptowania zapisów podczas przeprowadzanego wezwania.

Poprzez zmiany zamieszczone w projekcie Ministerstwo Finansów zamierza także przeciwdziałać i zmniejszyć liczbę nadużyć związanych z obiegiem informacji poufnych, informacji o stanie posiadania większościowych akcjonariuszy spółek publicznych oraz informacji o zmianach następujących w akcjonariacie podmiotów.

Dodatkowa nowa ustawa porusza także kwestię dematerializacji akcji. Jej regulacje mają wyeliminować różnice dotyczące przesłanek, które mają wpływ na to, że akcjonariusze mniejszościowi są zmuszeni do sprzedaży akcji w drodze przeprowadzenia przez akcjonariuszy znacznych przymusowego wykupu lub rezygnacji z dematerializacji akcji.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *