Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w VAT

Dodano: 30.06.2014

W nowym projekcie założeń do nowelizacji ustawy o VAT Ministerstwo Finansów wprowadziło zapisy o wprowadzeniu tzw. odwróconego VAT od handlu telefonami komórkowymi. Kolejną zmianą zakładaną przez resort jest rozszerzenie tzw. solidarnej odpowiedzialności za nieuregulowany VAT przy sprzedaży laptopów czy tabletów.

Założenia dotyczące odwróconego obciążenia VAT-em niektórych produktów mówią o obciążeniu podatkiem nie tylko kupujących, ale także sprzedających, co według Ministerstwa Finansów, zagwarantuje większą skuteczność tego instrumentu i uszczelni system.

Resort finansów uważa, że z uwagi na zaistnienie licznych nadużyć VAT, niezbędne jest rozszerzenie zakresu towarów, które należy objąć tym mechanizmem. W dokumencie wyjaśniono, że chodzi o telefony komórkowe oraz niektóre formy złota. Mała korekta dotyczyłaby też konkretnych wyrobów ze stali.

Wyjątkiem, w którym mechanizm odwróconego VAT nie byłby wykorzystywany jest sprzedaż w jednym dniu na rzecz jednego klientowi towaru o łącznej wartości przekraczającej 20 tys. zł (jest to wartość nieopodatkowana).

Ponadto, MF chce rozszerzenia listy tzw. towarów wrażliwych, którymi handel podlega rozliczeniom miesięcznym i odpowiedzialności solidarnej, co oznacza, że kupujący odpowiada za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy. Celem resortu jest dołączenie do tej listy platyny i srebra oraz komputerów przenośnych, czyli laptopów, netbooków, tabletów i konsol do gier. Dzisiaj solidarnej odpowiedzialności podlega handel o dużej wartości niektórymi wyrobami stalowymi, paliwami i złotem nieprzerobionym. Celem MF jest skreślenie złota z listy towarów wrażliwych, ponieważ handel nim zostałby obciążony odwróconym VAT-em.

W dodatku projekt założeń przewiduje doprecyzowanie regulacji w zakresie kaucji gwarancyjnej, której uiszczenie przez sprzedawcę zwalnia nabywcę z odpowiedzialności podatkowej za nieodprowadzone zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Najniższa wartość kaucji w przypadku handlu paliwami miałaby być na poziomie 1 mln zł (obecnie jest to 200 tys. zł), a maksymalna 10 mln zł (obecnie – 3 mln zł).

W dokumencie zamieszczono informację, że przepisy mającego wejść w życie projektu nowelizacji ustawy o VAT muszą być zgodne z orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego i wyrokami Trybunału Konstytucyjnego UE. Dotyczy to w szczególności do uregulowania kwestii związanych z określeniem proporcji przy odliczaniu VAT od towarów i usług użytkowanych do celów mieszanych, podlegających i niepodlegających VAT.

W końcu projektowane przepisy mają być bardziej doprecyzowane w zakresie ulgi za złe długi. Umożliwia ona obniżenie podstawy opodatkowania, a także podatku należnego w przypadku, gdy podatnik w określonym terminie nie uiści zapłaty za kupione towary lub usługi. Dłużnik musi wówczas adekwatnie obniżyć odliczony podatek należny. Ministerstwo Finansów chce też usunąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące ulgi za złe długi.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *