„Mieszkanie dla Młodych”, czyli rządowe dopłaty do kredytów hipotecznych

Dodano: 29.04.2016

Funkcjonujący od dwóch lat rządowy program dopłat do kredytów hipotecznych „Mieszkanie dla Młodych” to szansa dla wkraczających w dorosłość Polaków, którzy chcą zrealizować marzenie o posiadaniu własnego mieszkania. Kto może z niego skorzystać?

Kredyt hipoteczny lub mieszkaniowy to dla znacznej liczby polskich obywateli wciąż jedyny sposób, aby stać się właścicielem własnych czterech kątów. Niski poziom stóp procentowych (podstawowa stopa referencyjna wynosi obecnie 1,50 procenta), spadające bezrobocie i rosnące wynagrodzenia wpłynęły na rozwój akcji kredytowej w bankach. Reagują na to deweloperzy uruchamiający kolejne inwestycje. Jednakże uzyskanie kredytu hipotecznego może być przeszkodą nie do pokonania dla wielu osób, co – przynajmniej na jakiś czas – przekreśla ich plany dotyczące zakupu mieszkania.

W roku 2007 uruchomiony więc został pierwszy rządowy program wsparcia kredytobiorców hipotecznych „Rodzina na swoim”. Jak wskazuje nazwa, miał on na celu pomoc w zakupie mieszkania dla młodych małżeństw. Program realizowany był do roku 2013, a największą popularnością cieszył w latach 2009-2012. Jego założeniem było udzielanie dopłat do połowy części odsetkowej miesięcznej raty kredytu. Pomoc państwa zaplanowana została na okres ośmiu lat. Łącznie z budżetu udzielono wsparcia o łącznej wartości 35 mld złotych. W styczniu 2014 roku „Rodzinę na swoim” zastąpił program „Mieszkanie dla Młodych”, który trwa do dziś. Kredyty mieszkaniowe z dopłatami pochodzącymi z państwowej puli pieniędzy (obsługa przez Bank Gospodarstwa Krajowego) udzielane są przez wszystkie banki w kraju. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 715 mln zł, w bieżącym – 730 mln zł.

Na czym polega program „Mieszkanie dla Młodych”?

W przeciwieństwie do „Rodziny na swoim”, wsparcie finansowe w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” nie polega na stałej, comiesięcznej dopłacie do części raty kredytu. W przypadku MdM pomoc przybiera formę dofinansowania wkładu własnego, którego posiadanie jest wymagane do uzyskania kredytu na zakup lub budowę domu oraz lokalu mieszkaniowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wkład własny musi wynosić 15 proc. wartości nabywanej nieruchomości (i nie może zostać zamieniony na podwyższoną marżę). W przypadku rodzin wychowujących trójkę dzieci (własnych lub przysposobionych) możliwe jest także uzyskanie dopłaty na wcześniejszą spłatę kapitałowej części kredytu. Finansowanie uzyskane w banku może zostać przeznaczone na zakup własnego mieszkania lub domu, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Ponadto z kredytu można sfinansować zakup nieruchomości budowanej przez wspólnotę mieszkaniową. Program MdM nakłada na nabywców konieczność wyboru mieszkania lub domu spełniającego wymóg metrażu. W pierwszym przypadku będzie to 75 m kw, w drugim natomiast – 100 m kw. Rodziny wychowujące przynajmniej trójkę dzieci mogą kupić nieruchomość o powierzchni większej o 10 m kw. Cena 1 m kw. nabywanego lokalu nie może przekroczyć ceny za 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych którą ustalają wojewodowie (limity cen metra kwadratowego dla każdego województwa podawane są w Biuletynie Informacji Publicznej), stosując mnożnik: 1,1 dla rynku pierwotnego i 0,9 dla rynku wtórnego. Rzecz jasna, dom lub mieszkanie nabywane z kredytu ze wsparciem z programy MdM musi znajdować się w Polsce.

Kto może skorzystać z kredytu w ramach „Mieszkania dla Młodych”?

Mimo tego, że początkowo przy projektowaniu programu brano pod uwagę wyłącznie małżeństwa, ostatecznie nie tylko do nich skierowane są dopłaty do kredytów mieszkaniowych w ramach MdM – beneficjentami mogą zostać również osoby stanu wolnego. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku nie mogą być starsze niż 35 lat (w przypadku małżeństw ograniczenie wiekowe dotyczy młodszego z małżonków). Warunkiem, który należy również spełnić, jest brak tytułu własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Małżeństwa wychowujące minimum trójkę dzieci nie muszą spełniać wymogu wieku i zakupu pierwszej nieruchomości.

Kredyt przyznany przez bank na nabycie nieruchomości, który ma zostać objęty rządową pomocą, musi stanowić przynajmniej połowę kwoty niezbędnej do zakupu domu lub mieszkania. Finansowanie udzielane jest wyłącznie w złotych, a okres kredytowania ustalony na minimum 15 lat. Nabywca mieszkania bezwzględnie musi stanowić stronę umowy kredytowej.

Na jakie dofinansowanie wkładu własnego może liczyć kredytobiorca?

Wartość dofinansowania wkładu własnego ze środków MdM jest różna. Małżeństwa bezdzietne i single mogą liczyć na wsparcie w wysokości 10 procent. Pary małżeńskie wychowujące jedno dziecko (własne lub przysposobione) otrzymają dofinansowanie w wysokości 15 procent. W przypadku małżeństw z dwójką dzieci, będzie to 20 procent, a z trójką i więcej pociech – 30 procent. Jeśli chodzi o rodziny z dwojgiem dzieci, jeżeli w ciągu pięciu lat o zakupu mieszkania pojawi się w nich trzecie dziecko, wówczas kwota dofinansowania wzrośnie o 5 procent.

Wysokość wsparcia obliczana jest z kwoty będącej iloczynem powierzchni użytkowej nieruchomości, który nie może przekraczać 50 m kw. (65 m kw. dla rodzin z trójką dzieci) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w gminie, na terenie której znajduje się nieruchomość, w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie wkładu własnego kredytu mieszkaniowego pochodzące z puli programu „Mieszkanie dla Młodych” jest wypłacane w postaci ostatniej części kwoty do zapłaty i trafia na rachunek dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub sprzedającego mieszkanie (dom) w przypadku kupna na rynku wtórnym.

Warto pamiętać, że osoby decydujące się na sfinansowanie z kredytu rozpoczęcia budowy domu lub mieszkania, mogą skorzystać z nowych zasad odliczenia VAT-u za materiały budowlane.

Wniosek o dopłatę w ramach MdM potencjalny beneficjent powinien złożyć w banku, w którym ubiega się o przyznanie kredytu mieszkaniowego. Musi do niego dołączyć oświadczenia o nieposiadaniu tytułu własności innego lokalu mieszkaniowego, niezwłocznym rozwiązaniu umowy najmu mieszkania (jeżeli przyszły kredytobiorca takowe wynajmuje) oraz o wykorzystaniu nabywanej nieruchomości na własne potrzeby.

W ciągu pięciu lat korzystający z dofinansowania MdM nie może sprzedać zakupionego z kredytu domu lub mieszkania, wynająć go, wprowadzić w nim zmian, które uniemożliwią zamieszkiwanie w nim, nabyć prawa własności innej nieruchomości mieszkaniowej (za wyjątkiem spadku) lub spłacić kredyt (w całości lub części) na kwotę wyższa niż udzielone wsparcie. W przeciwnym wypadku będzie musiał je zwrócić do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej na ten temat znajdzie się na https://www.deutschebank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/db-kredyt-mieszkaniowy/mieszkanie-dla-mlodych.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *