Kto uzyska odprawę emerytalną?

Dodano: 26.09.2013

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien otrzymać odprawę emerytalną. Jest ona przyznawana wraz z ostatnim przelewem płacowym, a kwota zależy od rodzaju zajmowanego stanowiska i lat przepracowanych u ostatniego przedsiębiorcy. Na jakich zasadach wypłaca się odprawy?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, że podstawą do wydawania odprawy jest wiek. Znaczy to, że pracownik musi przepracować odpowiednią ilość lat lub znajdować się w okresie emerytalnym. Czasami przejście na wcześniejszą emeryturę jest pretekstem do wypłacenia należności.

Kodeks Pracy dokładnie reguluje metody i sposoby przyznawania oraz zakres wskazywanej odprawy. Powstała w odniesieniu do stanowisk w państwowych i cywilnych organizacjach oraz pracowników oświatowych. Jednak nie pomija prywatnych firm i dużych korporacji.

Zgodnie z przepisami normalna odprawa emerytalna to suma jednego wynagrodzenia i obejmuje pracowników funkcjonujących w małych firmach. Natomiast urzędnicy państwowi i pracownicy służb cywilnych wyliczają świadczenie na podstawie stażu pracy. Zatem jeśli spełniali obowiązki przynajmniej 10 lat uzyskają dwie pensje, po 15 latach potrójną, a dopiero 20 aż półroczne wynagrodzenie.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *