Kto może składać wniosek o kompensatę państwową?

Dodano: 05.09.2014

Osoby, które straciły najbliższych, którzy na skutek popełnionego przestępstwa ponieśli śmierć mogą wnioskować o świadczenie finansowe o nazwie kompensata od państwa. Najwyższa kwota, jaką można obecnie uzyskać to 12 ty. zł.

Przepisy Ustawy o państwowej kompensacie, przysługującej ofiarom niektórych przestępstw mówią, że świadczenie jest przyznawane w kwocie, która pokrywa:

– koszty pogrzebu,

– utracone środki utrzymania lub zarobki,

– koszty leczenia lub rehabilitacji.

Kompensata może zostać wypłacona jedynie wtedy i w takiej kwocie, w jakiej osoba uprawniona nie ma możliwości pokrycia straconych zarobków lub innych środków utrzymania od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu polisy, ze środków otrzymanych z pomocy społecznej lub z innego tytułu bądź źródła, bez względu na to, czy sprawca lub sprawcy zostali wskazani, oskarżeni lub skazani.

Aktualnie najwyższa możliwa wysokość kompensaty to 12 tys. zł, jednak planowane są zmiany, które określają podwyższenie nawet do 25 tys. zł. Zakłada się również wprowadzenie zaliczek i wydłużenie terminu wnioskowania o odszkodowanie dla ofiar.

Skarb Państwa przyznaje kompensatę w sytuacji, gdy organom ścigania nie udało się odnaleźć sprawców przestępstwa bądź wtedy, gdy nie istnieje możliwość wyegzekwowania odszkodowania. Osoby, które mogą ubiegać się o świadczenie to najbliżsi ofiary, czyli małżonek lub osoba pozostająca z ofiarą w pożyciu.

Podstawowym warunkiem wypłaty kompensaty jest fakt, aby ofiara na skutek przestępstwa straciła życie lub doznała rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności narządu ciała. Oznacza to ciężki uszczerbek na zdrowiu obejmujący utratę wzroku, słuchu, mowy, poważnego kalectwa, bezpłodność, ciężkiej choroby długotrwałej lub nieuleczalnej, choroby zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, znacznej lub całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego znacznego zniekształcenia lub zeszpecenia ciała. Kompensata przyznawana jest również w sytuacji naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia innego niż wyżej wskazane na okres powyżej 7 dni.

Decyzję o wypłacie kompensaty wydaje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującej osoby uprawnionej sąd rejonowy. Wniosek można złożyć w terminie 24 miesięcy od popełnienia przestępstwa.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *