Kto może powołać się na klauzulę sumienia?

Dodano: 07.07.2014

Jednym z praw lekarzy, położnych i pielęgniarek jest możliwość powołania się na klauzulę sumienia. W jakich sytuacjach można się na nią powołać?

Klauzula sumienia została wdrożona do polskiego prawa wraz z wprowadzeniem ustawy z 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Mówi ona o tym, że lekarz może odmówić podjęcia się działań, które są niezgodne z jego sumieniem, takich jak przykładowo przeprowadzenia zabiegu in vitro, aborcji, co do której są wskazania medyczne czy wystawienia recepty na środki antykoncepcyjne.

Innymi słowy wraz z wprowadzeniem klauzuli sumienia lekarze, ale także pielęgniarki i położne mogą nie zgodzić się na wykonanie świadczeń zdrowotnych, które są niezgodne z ich sumieniem, światopoglądem, przekonaniami czy wyznawanymi wartościami.

Jednak, aby móc się na nią powołać, lekarz powinien spełnić kilka wymogów, którymi obwarowana jest klauzula. Przede wszystkim lekarz nie może powołać się na klauzulę sumienia w przypadku występowania niebezpieczeństwa utraty życia, uszkodzenia ciała lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jak również w pozostałych nagłych przypadkach. Jeżeli ma miejsce taka sytuacja lekarz, niezależnie od swoich przekonań, musi udzielić pomocy.

Po drugie lekarz, który odmawia świadczenia usługi lekarskiej powołując się na klauzulę sumienia, powinien wskazać realne możliwości realizacji tego świadczenia. Chodzi tu na przykład o skierowanie do innego lekarza lub podmiotu leczniczego. Lekarz, który nie zgodził się na podjęcie leczenia, musi też fakt ten stosownie uzasadnić oraz sporządzić dokumentację całej sytuacji. W sytuacji, gdy lekarz wykonuje swoją pracę na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, ma także obowiązek zawiadomić o swojej decyzji na piśmie przełożonego.

Uregulowania dotyczące klauzuli sumienia widnieją również w Kodeksie Etyki Lekarskiej.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *