Koszty za polisę OC i autocasco samochodu firmowego mogą obniżyć podatek

Dodano: 11.07.2014

Ubezpieczenie OC wykupione dla samochodu osobowego wykorzystywanego w celach działalności gospodarczej przedsiębiorca może całkowicie wliczyć w koszty podatkowe. Inaczej jest z autocasco, które może zostać rozliczone w kosztach tylko do wskazanego limitu. Termin rozliczania polisy majątkowej środka trwałego jest różny i zależy od stosowanej metody prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Jak już wyjaśniono, odgórne opłacenie OC za firmowy samochód wykorzystywany w celach firmowych powoduje, że przedsiębiorca będzie mógł w całości wliczyć je w koszty firmy, ponieważ zakupienie takiej polisy wiąże się z uzyskiwaniem, zachowaniem lub zabezpieczaniem źródła przychodu. W takim przypadku dowodem księgowym stwierdzającym poniesie kosztu jest umowa ubezpieczenia OC.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi księgi wykorzystując metodę kasową, opłacana z góry polisa będzie stanowiła koszt w dniu jej wystawienia, niezależnie od okresu objętego ubezpieczeniem, tak więc w tym roku podatkowym, w którym została opłacona. Jeżeli OC zostało nawiązane na dwa lata, przedsiębiorca włączy w koszty raz całą kwotę składek w dacie jej wystawienia.

W przypadku, gdy księga przychodów i rozchodów prowadzona jest przy zastosowaniu metody memoriałowej, wówczas rozliczenie kosztów polisy OC trzeba rozłożyć proporcjonalnie na okres jej trwania. Zatem, jeżeli polisa OC zawarta jest na dwa lata, jej wartość będzie rozliczana w kosztach podatkowych proporcjonalnie w różnych latach.

Inna jest kwestia, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC). Rozliczenie kwoty tego ubezpieczenia podlega uzgodnionemu limitowi. W rzeczywistości, do limitu wejdą w całości składki odprowadzane od tańszych samochodów.

Kosztu podatkowego nie stanowią składki odprowadzane na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przewyższającej ich część określoną w takiej proporcji w jakiej jest równowartość 20 000 euro, przeliczona na złotówki zgodnie z kursem sprzedaży walut ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości pojazdu przyjętej dla celów polisy.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *