Konsekwencje ukrywania dochodów

Dodano: 04.04.2013

Każda osoba, która kieruje przedsiębiorstwem zobowiązana jest do rozliczania się ze swoich dochodów z urzędem skarbowym oraz do opłacania należnych podatków. W przypadku, gdy obowiązki te nie są spełniane firma może zostać obarczona wysoką karą grzywny.

Ukrywanie wysokości wynagrodzenia oraz zaniechanie płacenia podatków jest przestępstwem skarbowym. Jest to jedno z poważniejszych wykroczeń i może być obiektem zainteresowania dla instytucji skarbowych. Mogą one skontrolować przebieg transakcji w konkretnym przedsiębiorstwie i w razie wykrycia nieprawidłowości nakazać opłacenie 75% podatku od dochodów w ramach kary.

Nieruchomości, pojazdy, drogie sprzęty również bywają opodatkowane, a ich kupno wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku od wzbogacenia się. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy robią tego typu zakupy muszą mieć świadomość, że każde tego typu zdarzenie gospodarcze jest pod obserwacją urzędu skarbowego.

Wszystkie dochody i rozchody należy wykazać w corocznym zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia każdego roku. Ukrycie dowolnego punktu może przynieść ze sobą poważne konsekwencje.

Największe zainteresowanie wzbudzają firmy, które mają większe rozchody niż przychody. Pytanie: skąd firma posiada fundusze na drogie zakupy?

W sytuacji wykrycia ewentualnego przekroczenia prawa urząd skarbowy może wziąć pod uwagę sumienność spłacania podatku z lat poprzednich. Oznacza to, że przeanalizowane zostaną minione lata podatkowe.

Po każdej kontroli skarbowej wydawana jest decyzja zawierająca informację czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz w jakim zakresie. Jeśli rzeczywiście miało miejsce przestępstwo skarbowe ustalona zostaje wysokość grzywny oraz wszczynane jest postępowanie. Gdy urząd skarbowy nie wykaże przekroczenia prawa, wówczas sprawa zostaje umorzona.

Gdy dojdzie do kontroli przedsiębiorca może okazać skruchę i przyznać się do nierzetelności podatkowej. Wówczas inspektor nie nakłada kary, ale zmusza do uregulowania należności wraz z odsetkami za dni/miesiące, gdy urząd skarbowy oczekiwał na spłatę.

Każde zatajenie jest niezgodne z prawem. Wysokość mandatu zależy od skali wykroczenia. Ale dla porównania, maksymalnie może wynosić 700 x dzienne wynagrodzenie.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *